EOS,Bitcoin ve Ethereum Arasındaki Fark Nedir?

İçindekiler

Kripto dijital para birimlerinin piyasa değerine bakıldığında Bitcoin, Ethereum haricinde en yüksek piyasa değerine sahip proje Kurumsal İşletim Sistemi (EOS) 'dir. Dikkat açısından EOS aynı zamanda 2017'den 2018'e kadar bir yıldız projesidir ve genellikle blockchain 3.0'ın ana rakibi olarak kabul edilir.

EOS, Block.one tarafından geliştirilen yeni bir blockchain yazılım sistemidir ve amacı her şeyi merkezden uzaklaştırmaktır. 2017'nin ortalarından başlayarak, bir yıllık token kitle fonlamasından sonra, blok üreticisinden (BP, süper düğüm olarak da bilinir) oluşan bir topluluk aracılığıyla 15 Haziran 2018'de ana ağı başlattı. EOS ana ağının ana blokchain resmi olarak çalışmaya başladı.

Unutulmamalıdır ki, sadece bir EOS ana ağı olmasına rağmen, gerçek durum çok daha karmaşıktır. Herkes kendi zincirlerini oluşturmak için EOS tarafından sağlanan EOSIO açık kaynak yazılımını kullanabilir ve EOS, geliştiricileri bunu yapmaya teşvik eder.

Bir sonraki aşamada, EOS'un temel halka açık zincirini ve uygulama geliştirmesini çeşitli konularda tanıtacağız. EOS'un temel halka açık zincirinin uygulamalar için doğduğu söylenebilir.

 EOS nedir?


EOS vs Ethereum

EOS'u anlamanın yollarından biri, onu Ethereum ve Bitcoin ile karşılaştırmaktır.

Geliştirme hedefleri açısından Bitcoin, Ethereum ve EOS kademelidir. Bunlar Blockchain 1.0, Blockchain 2.0 ve Blockchain 3.0'dır. Ağırlık merkezi para birimi, sözleşmeler ve uygulamalar. Ethereum, pratik uygulamalarda temel olarak belirteçlere dayanır. Ethereum ve EOS, önceki fikirlerden yararlanarak yeniden geliştirilmiştir. Ethereum, Bitcoin'in bir iyileştirmesidir ve EOS, Ethereum'un bir iyileştirmesidir.

Bitcoin'in tasarım fikri altına benzer. Dijital dünyada, hizmet miktarı kanıtı fikir birliği mekanizmasına ve madencilik düğümlerine göre Bitcoin şeklinde madencilik ödülleri elde etmek için kripto hesaplamalar yapar. Madencilik düğümleri de işlem ücreti geliri elde edebilir, ancak Bitcoin ağındaki varlıkların değeri yüksek olmasına rağmen, işlemler sık değildir ve işlem ücreti geliri şu anda madencilerin gelirinin yüksek bir oranını oluşturmamaktadır.

Ethereum'un tasarım fikri bir otoyolunkine benzer. Bu ücretli otoyolda araçların ödeme yapması gerekiyor. İlk aşamada bir "otoyol" inşa etmek için fon toplanır ve ilk yatırımcılar "otoyol" un temel hak ve çıkarlarından yararlanırlar. Daha sonra, "otoyolu" birlikte inşa eden ve sürdüren madencilik düğümleri, madencilik ödülleri ve işlem ücret geliri de alabilir. Ethereum ağında, çeşitli projeler buna dayalı olarak çok sayıda token ürettiği için, Ethereum ağının işlem hacmi nispeten büyüktür ve madencilik düğümleri tarafından elde edilen işlem ücreti geliri Bitcoin oranından daha yüksektir.

EOS'un tasarım fikri gayrimenkul geliştirmeye benzer. 

EOS'un refahı esas olarak, halihazırda büyük miktarda arazi için teklif vermiş geliştiricilerin kendi arazilerini iyi geliştirip geliştirmemelerine bağlıdır. EOS ağı, birlikte oluşturmak ve çalışmak için blok üreticilerine  güvenir. Mevcut tasarıma göre, bu düğümler karşılığında birlikte yeni verilen EOS'un yüzde 1'ini alır.

Ethereum'dan farklı olarak, EOS ağı artık ağ işlem ücretlerini talep etmeyecek şekilde tasarlanmıştır ve EOS token sahipleri ilgili ağ kullanım haklarına sahiptir. Bununla birlikte, bir uygulama geliştiricisi yeterli EOS tokenine sahip değilse, ana ağı kullanma hakkını elde etmek için piyasadan satın almak veya kira ödemek zorunda kalabilir. Benzetmek gerekirse, bu tasarım bir ofis binası satın almaya veya kiralamaya benzer.

Altnet, altcoin'i taklit ederek ortaya çıkan yeni bir kelimedir. Topluluk tarafından yönetilen EOS ana ağına ek olarak, EOS, diğerlerini, alternatif para birimi ağlarına benzer yeni blokchain ağları oluşturmak için EOSIO açık kaynak yazılımını kullanmaya teşvik eder. Bitcoin'in alternatif para biriminin Bitcoin'in değeriyle hiçbir ilgisi yoktur. Benzer şekilde, alternatif ağın EOS ana ağı ile hiçbir ilgisi yoktur.

EOS, Ethereum'un bir iyileştirmesidir. EOSIO açık kaynak yazılımıyla çalışan her blockchain ağı, akıllı sözleşmeler yazmak ve token çıkarmak gibi Ethereum'un yapabileceği hemen hemen her şeyi yapabilir.


EOS'un neden süper düğüm kampanyası var?

EOS tarafından benimsenen mutabakat mekanizması DPOS'tur (Delegated Proof of Stake), yani bazı düğümler yeterli oylama desteği aldıktan sonra tanık düğümler veya blok üreticileri (BP, EOS'ta süper düğümler olarak da bilinir) haline gelir, blokchainin blok üretiminden sorumludur.

Bitcoin sisteminde, herkes bloklar oluşturmak için bilgi işlem gücüyle muhasebe hakları için rekabet etmek üzere ağa erişebilir. EOS için, yalnızca süper düğümler blok üretme yetkisine sahiptir. Bunun nedeni, ikisi tarafından kullanılan mutabakat mekanizmalarının farklı olmasıdır: Bitcoin ve Ethereum, iş hacmine dayanıklı mutabakat mekanizmasını kullanırken EOS, DPOS (delege edilmiş hissenin kanıtı) mutabakat mekanizmasını kullanır.

POW ve DPOS arasındaki karşılaştırmayı esas alarak, tartışma temel olarak enerji tüketimi, verimlilik ve güvenlik üzerine odaklandı. Ancak, DPOS'un merkezi olmayan ağ oluşumu açısından, DPOS’un neden uygun bir seçenek olduğuna da bakabiliriz.


Blockchain fikrine dayalı olarak geliştirilen yazılım sistemi aşağıdaki üç temel gereksinime sahiptir:

  • Biri performanstır. Merkezi olmayan ağının genel performansı çok sayıda uygulamayı destekleyebilir mi?
  • İkincisi ağdır. Mutabakat mekanizması, ekonomik teşvikleri ve topluluk operasyonları, güvenli ve güvenilir merkezi olmayan bir ağ oluşturmak için katılmaya yetecek kadar düğüm çekebilir mi?
  • Üçüncüsü işlevdir. Hedef ister genel ister işlevsel, isterse endüstri olsun, uygulama geliştirme için gerekli işlevleri sağlıyor mu?

Temel bir halka açık zincirin başarılı olup olmayacağının anahtarı tam olarak yukarıdaki üç noktadır: performans, işlev ve ağ . EOS, performans ve işlevler konusunda çok çaba sarf etti, DPOS ise mutabakat mekanizması ve süper düğüm seçimi, EOS'un "ağ" köşesindeki çabalarıdır.

Bitcoin ve Ethereum ağları için, uzun bir süre içinde, madencilik ekonomik teşvikleri sayesinde kademeli olarak yeterli sayıda düğüm katılımı çekmişlerdir. Bazı temel halka açık blokchain projeleri için, çeşitli nedenlerle, ana düğümleri vakıf veya ilgili taraflar tarafından yönetilir. Aralarında tipik olanlardan biri, büyük bir işlem hacmine (TPS) sahip olan NEO'dur, ancak 10'dan az resmi düğüm vardır.

Aralık 2017 raporunda NEO Konseyi, ağının ademi merkeziyet planından bahsetti ve şu açıklamayı yaptı: "En az üç düğümün harici kuruluşlar tarafından çalıştırmasını umuyoruz ... ademi merkeziyetçiliğin ilk aşaması: iki Düğümler Zion Şehri tarafından yönetilecek, bir düğüm topluluk tarafından yönetilecek ve topluluk tarafından finanse edilecek , iki düğüm kar amaçlayan blok zincir şirketleri tarafından çalıştırılacak ve iki düğüm NEO Konseyi tarafından yönetilecek. " 

NEO'nun mutabakat mekanizması DBFT'dir, tam adı, Delegated Byzantine Fault Tolerant . Bu, vekil oylama yoluyla büyük ölçekli düğüm katılımı mutabakatını gerçekleştiren, hataya dayanıklı bir Bizans mutabakat mekanizmasıdır.

EOS, aktif bir merkezi olmayan ağın oluşumunu teşvik etmek için süper düğüm seçimlerini kullanır ve süper düğüm seçimi, fikir birliği mekanizması DPOS (delege edilmiş hissenin kanıtı) ile oldukça uyumludur. Mevcut tasarıma göre 21 aktif üretici ve oy alan 179 aday üretici EOS blokchaini birlikte üretecek, yani bu blokchain ağını yönetecek. Bu blok üreticileri dinamiktir ve her zaman oylamaya göre dinamik olarak ayarlanır. 

EOS blokchain üreticilerinin kar dağıtım mekanizması, blok üreticilerinin her yıl yeni eklenen EOS tokenlerinin toplam yüzde 1'ini geri dönüş olarak alabilmesidir . bunun her blok için yüzde 0.25'i ödüllendirilir ve her blok için yüzde 0.75 ödenir.

2018'in başından 15 Haziran'da EOS ana ağının piyasaya sürülmesine kadar, süper düğümler (BP) etrafındaki rekabet, bu mekanizmanın birçok katılımcıyı rekabet etmek için nispeten başarılı bir şekilde harekete geçirdiğini ve EOS merkezi olmayan ağının oluşumuna katkıda bulunduğunu gösterdi. Bu pragmatik ve etkili bir yoldur.


EOS mimarisi: Bitcoin ve Ethereum ile karşılaştırma

Ethereum'u tartışırken Bitcoin ve Ethereum arasındaki mimari farklılıkları karşılaştırdık. Şimdi EOS, Blockchain 3.0'ın güçlü bir rakibi olarak kabul ediliyor. Üçünün mimarisindeki farklılıklara bakalım. 

​En temel katmanı olan veri katmanı ve ağ katmanında EOS, Bitcoin ve Ethereum'dan pek farklı değildir.

EOS'un mutabakat mekanizması, öncekinden oldukça farklı bir DPOS (delege edilmiş hisse kanıtı) mutabakat mekanizması kullandı. DPOS konsensüs mekanizmasının benimsenmesi nedeniyle, EOS ağının teşvik katmanı artık tek başına var olamaz. EOS ağı, her yıl EOS tokenlerinin yüzde 5'ini yeni çıkarıyor; bunun yüzde 1'i üreticileri belirli kurallara göre engellemek için tahsis ediliyor ve diğer yüzde 4'ü topluluğun tahsis edilecek teklif sistemi (işçi teklif sistemi) fon havuzuna girer.

EOS'un akıllı sözleşmesi, Ethereum'unkinden biraz farklı, ancak temelde benzer bir tasarımı benimsiyor. EOS uygulaması da Ethereum'a benzer. Bu nedenle, sözleşme katmanı ve uygulama katmanı benzerdir.

EOS sistem tasarımının yeniliği, araç katmanında ve ekolojik katmanda yatmaktadır.

EOS ekibi, EOS'u uygulama geliştirmeye uygun hale getirmek için, hesaplar ve kalıcı veritabanı DB gibi araçlar ve arayüzler tasarladı. Bu nedenle, sözleşme katmanı ile uygulama katmanı arasında EOS blokchain’de uygulama geliştirmeyi daha kolay hale getiren bir araç katmanı olduğunu düşünerek Tang Yu'nun sınıflandırmasını devam ettirmektedir.

EOS'un bir başka özel tasarımı da, kendi EOS ana ağını ve EOSIO yazılımını ayırması ve geliştiricileri sektöre özel ve alana özgü blokchain ağları (yeni ağ adları benimsenmelidir) kurmak ve kendi ağlarını kurmak için EOSIO yazılımını kullanmaya teşvik etmesidir. Bir dizi uygulama. Sistem mimarisinin en üstünde ekolojik bir katman olabilir. Bu katman, özellikle oyunlar, lojistik, finans, sosyal ağ, enerji ve tıbbi bakım için geliştirilmiş bir halka açık zincir gibi EOSIO yazılımını kullanan bir blok zincirdir.

Etiketler:

altcoin dpos eos nedir?
Genesis Block nedir? Bitcoin Musluğu nedir? Bitcoin Dünyamızı Nasıl Etkiliyor? Bitcoin İşlemleri Nasıl Çalışır? Bitcoin Tam Düğüm Nedir? BIP Nedir? Kimdir bu Satoshi Nakamoto? Sıcak Cüzdan: Web Cüzdan Nedir? Bitcoin Nedir? Bitcoin Nasıl Saklanır? Soğuk Cüzdan: Donanım Cüzdanı Nedir? Sıcak Cüzdan: Mobil Cüzdan Nedir? Bitcoin Nasıl Alınabilir? "Bitcoin Pizzası"nın Hikayesi Bitcoin'in Geleneksel Para Birimlerinden Ne Farkı Var? Sıcak Cüzdan: Masaüstü Cüzdan Nedir? Bitcoin Ne Zaman Doğdu? Soğuk Cüzdan: Kağıt Cüzdan Nedir? Yarılanma Nedir? SegWit Nedir? Bitcoin (BTC) Yasal mı? Bitcoin Ağı Nedir? Filecoin Nedir(2)? Filecoin Nedir(1)? EOS,Bitcoin ve Ethereum Arasındaki Fark Nedir? Altcoin Nedir? Kripto Korsanlığından Korunmanın Yolları Proof of Stake (PoS) Nedir? GPU Madenciliği Nedir? Proof of Work Nedir? ASIC Madenciliği Nedir? Delegated Proof of Stake Nedir? Madencilik Havuzu Nedir? Kripto Korsanlığı Nedir? Bulut Madenciliği nedir? CPU Madenciliği Nedir? Proof of Authority Nedir? Filecoin Madenciliği Nedir? MarcoPolo Protokolü (MAP) Uygulama Ekosistemi Konsorsiyum Blokzinciri Nedir? Blockchain Kullanım Alanları Yan Zincir Nedir? %51 Saldırısı Nedir? Merkezsiz VPN Nedir? EOS'un Avantajları Nelerdir? Neden Blockchain kullanılır? Özel Blokzincir Nedir? Herkese Açık Blokzincir Nedir? Çifte Harcama Sorunu Nedir? Blockchain nedir? MarcoPolo Protokolünün Teknik Altyapısı Blockchain Özellikleri Nedir? Blockchain Ekosistemi Nedir? MarcoPolo Protokolü Nedir? Blockchain nasıl çalışır? Blockchain güvenilir midir? Finans Teknolojileri (Fintech) Nedir? ICO Nedir? Basic Attention Token (BAT) Nedir? Monero (XMR) Nedir? “FOMO” Nedir? KYC Nedir Nasıl Yürütülür? STO nedir? Dash Coin (DASH) Nedir? Kripto Para Nedir? FATF Nedir? Tether (USDT) Nedir? AML Nedir? Token Yakmak Nedir? OTC Nedir? Eşler Arası (P2P) Ağ Nedir? Bitcoin Cash (BCH) nedir? FUD Nedir? Hodling Nedir? Tangle Nedir? İtibari Para Nedir? Kripto Para ve Dijital Paranın Farkları Dogecoin (DOGE) Nedir? Ticareti Botu Nedir? IOTA Nedir? Ethereum işlemleri nasıl çalışır? Ethereum’un Bitcoin’den farkı ne? Ethereum’da Mutabakat Yöntemi nedir? DApp Nedir? Akıllı Sözleşme Nedir? Ethereum İstanbul Çatallanması Nedir? Ethereum Madenciliği nedir? Vitalik Buterin Kimdir? Ethereum Casper Protokolü Nedir? Ethereum Nedir? Ethereum Sanal Makinesi (EVM) Nedir? Akıllı Sözleşmeler Nasıl Çalışır? DAO Nedir?

Piyasanın korku & açgözlülük endeksi
Korku (Ko)
Açgözlülük (Aç)
  • 3 gün
  • Dün
  • Bugün
Detaylar İçin Tıklayın powered by : alternative

bfmedia/data

BTC $ 10,557.740
ETH $ 351.170
XRP $ 0.236
USDT $ 1.000
BCH $ 224.523
LTC $ 46.332
LiNK $ 9.606
BSV $ 166.950
ADA $ 0.098
EOS $ 2.520
powered by : bittrex