AML Nedir?

AML mücadele uzmanı CAMS: Bankacılık ve İnternet finansmanının derin entegrasyonunun arka planı altında AML ile mücadele eğilimi

AML Nedir?

İçindekiler

AML Nedir?

Kara Para Aklanmasının önlenmesi AML; suçluların yasa dışı yollardan edindikleri gelirlerin ve terör finansmanlarının yasal gelirler olarak gizlenmesini engellemek için birtakım kanunları, düzenlemeleri ve prosedürleri kapsamaktadır.

Kaynağı belirli olmayan ve genellikle suç neticesinde elde edilen gelirlerin mali sisteme sokulmasını engellemeye yönelik Kara Para Aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair ulusal mevzuat yakın geçmişte ciddi değişikliklere uğramış ve finansal hizmetler sektörü başta olmak üzere birçok sektöre ciddi uyum zorunlulukları getirilmiştir.

Mevzuat kapsamına giren konularda faaliyet gösteren şirketlere iş yaptıkları müşteriler hakkında detaylı bilgi toplanması ve bu bilgilerin düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi, Kara Para Aklanmasının engellenmesi amacıyla risk yönetimi, izleme ve kontrol, eğitim ve iç denetim faaliyetleri yürütülmesi öngörülmüştür. Oldukça uzun vadeli ve ciddi yatırımlar gerektiren bu süreçlerin başarılı bir biçimde hayata geçirilmesi özellikle bu alanda bilgi birikiminin kısıtlı olduğu sektörlerde uygulamada sorunlar teşkil edebilmektedir.


2001 yılında "9.11" terör olayının meydana gelmesi, uluslararası kara para aklamayı önleme düzenleyici ortam üzerinde devrim niteliğinde bir etki yarattı. Birçok ülke, küresel terörist faaliyetleri desteklemek için kullanılan finansal tehditlerin giderek daha ciddi bir şekilde aktarılmasına ve örtbas edilmesine karşı daha "proaktif" reaksiyon gösterdi. AML Nedir?

Bundan etkilenen, çeşitli ülkelerde yeni yürürlüğe giren kara para aklamayı önleme düzenleyici yasa ve düzenlemelerin sayısı keskin bir şekilde artmış ve düzenleyici yöntemler ve gereksinimler daha karmaşık hale gelmiştir. Mali usulsüzlükleri daha iyi önlemek ve bunlarla daha iyi mücadele etmek için, hükümetin ve işletmelerin, çalışanların sürekli artan kara para aklama ile mücadele kural ve yöntemlerine ilişkin anlayışlarını ve bilgilerini güçlendirmelerine nasıl yardımcı olabileceğine dair gittikçe artan tartışmalar vardır. 

AML Nedir?


AML (kara para aklama ile mücadele)

Kara para aklamanın önlenmesi, uyuşturucu suçlarının gizlenmesi, suç niteliği taşıyan organize suçlar, terör faaliyetleri, kaçakçılık suçları, yolsuzluk ve rüşvet suçları ile mali yönetim düzenini bozan suçların çeşitli yöntemlerle gizlenmesi gibi suçların gelirlerinin kaynağının ve mahiyetinin önlenmesidir. Kara para aklama faaliyetleri, yasa dışı gelirin yasal gelire dönüşmesini önlemek ve piyasa ekonomisinin düzenini korumak için tasarlanmış bir dizi politika ve yasal sistemdir. Faaliyetler, bankacılık, sigorta, menkul kıymetler ve gayrimenkul gibi çok çeşitli alanları içerir.AML Nedir?


ACAMS Nedir?

Sertifikalı Kara Para Aklamayı Önleme Uzmanları Derneği (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) ACAMS olarak anılır. 2001 yılında kurulan dernek, kara para aklamayı önleme ve mali suç önleme uzmanlarından oluşan dünyanın en büyük uluslararası topluluğudur. Küresel mali suçlarla mücadeleye ve dünya barışını ve sosyal güvenliğini sürdürmeye kararlı olan bu derneğin, dünya çapında 180 ülke ve bölgesinde 80.000'den fazla üyesi vardır.


CAMS Nedir?

CAMS sertifikalı sınavı, adayların kara para aklamayı önleme ve kanun yaptırımı konusundaki yeteneklerini ve profesyonelliğini sıkı bir şekilde test eden uluslararası kabul gören bir sınavdır. Sınavı geçen adaylar, tanınmış kara para aklama uzmanları (CAMS) haline gelebilir ve sertifika onlara kara para aklamayı önleme alanında yetkili bir statü verir.

acams cams acfe


Yorumlar (0)

Henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan sen ol.
ÜLKELERİN YASALLIK DURUMLARI