Büyük Britanya’da Kripto Paralara İlişkin Yasal Durum

İçindekiler

Mali Yürütme Kurulu (FCA) inovasyonu teşvik etmek, aynı zamanda yatırımcılara kripto varlık alanında yeni fırsatlar sunmak amacıyla aşağıda sıralanan girişimleri oluşturuyor:

 • Düzenleme deney alanı

 • Doğrudan destek

 • Danışma birimi

 • Yeşil finansman taahhüdü

Düzenleme deney alanı, FCA tarafından yapılandırılan ve kontrol edilen bir ortamdır. Bu Birleşik Krallık kripto varlık sektörüne katılmak isteyen firmaların, başvuru yaparak inovasyonlarını düzenleyicilerin denetimi altında test etmelerine olanak sağlıyor. Böylece düzenlemeler müşterilerin ve yatırımcıların isteklerine uygun biçimlendirilebilir. Böylece deney alanı uyum ile düzenlemeyi dengeleyerek, sektöre gereğinden fazla düzenleme getirmeden potansiyel adayların dikkatini çekmeyi hedefliyor. Deney alanı, ayrıca endüstride yer almak isteyen müşteriler, düzenleyiciler ve yatırımcılar için koruma ve güvenli ortam sağlayarak, farklı aktörlerin dikkatini de çekiyor. AB birliği üye devletlerinden olan FinTech firmaları, deney alanını Birleşik Krallık’ta iş yapabilmek için geçiş belgesi mekanizması olarak kullanıyorlar. Birleşik Krallık AB’yi terk etse bile, AB firmaları düzenleme deney alanını kullanmaya devam edebilirler. Buna rağmen, geçiş belgesi mekanizması Brexit sürecinden etkilenebilir.

Düzenleme deney alanına katılmak aşağıda sıralanan dört adımdan oluşmaktadır:

 • Başvuru

 • Yetkilendirme

 • Test

 • Çıkış

Uygunluk Kriterleri

Firmanın Düzenleme deney alanına kabul edilebilmesi için FCA tarafından getirilen talepleri karşılaması gerekmektedir. Deney alanını FCA haricinde başka hiçbir otoritenin emri altına girmeyecek olan firmalar kullanabilecektir. Uygunluk kriterleri şöyledir:

 • İnovasyon Birleşik Krallık piyasasında çalışmak için amaçlanmış olmalıdır

 • Teklif edilen inovasyon, piyasadaki diğer tekliflerden önemli derecede farklı olmalıdır

 • İnovasyon müşterilere fayda sağlamalı ve piyasada sağlam rekabet gücüne sahip olmalıdır

 • İnovasyon yeni düzenlemeye ihtiyaç duyduğu için hiçbir hukuki çerçeveye uyumlu olmamalıdır

 • Firma test planını açık hedefler doğrultusunda hazırlamış olmalı ve müşterileri korumak için yeterli koruma mekanizmasına sahip olmalıdır

Yetkilendirme

Kriterlere uyan her firma lisanslı olup olmaması fark etmeksizin deney alanına katılabilir. Böylece, herhangi bir yeni firma inovasyonunu güvenli ve düzenlenen ortamda test edebilir. Deney alanı kendisi firmaları kendi takımlarından birinde çalışması için yetkilendiriyor. Firmalar iş alanlarına göre belirlenmiş takımlara veya kategorilere atanırlar.

Küresel Deney Alanı

FCA diğer 11 düzenleme kurumuyla birlikte küresel deney alanı konseptini temel alarak Küresel Finansal İnovasyon Ağı kurmuş bulunmakta. Bu ağın temel fonksiyonları aşağıda sıralanmıştır:

 • Ağın amacı diğer düzenleyicilere işbirliği yapmak ve inovasyon deneyimlerini paylaşmak için platform görevi üstlenmek

 • Müşterek politika çalışmaları ve tartışmaları yapmak için ortam sağlamak

 • Firmalar için sınır ötesi testler yapmaya yardımcı olacak ortam yaratmak

Borsalar

Token borsalarını düzenleyen bir yasa olmadığı ve Birleşik Krallık yasal çerçevesinde lisans alamadıkları için onlar türev ürünler için olan düzenlemelerin kapsamına dahil oluyorlar. Bu token borsalarının FCA’dan yetki alması gerekmediği anlamına gelmemelidir. Birleşik Krallık yasal çerçevesi dahilindeki borsaların bu düzenlemeler gereği FCA üzerinden kayıt olmaları gerekmektedir. Yatırımcıların kripto para cinsinden kazançları ve kayıpları değer artışı vergisine tabidir.

Düzenleme Deney Alanının İyi Tarafları

 • Şu anda çalışıyor

 • Yapılandırılmış ve kontrol edilen ortam sunuyor

 • İnovasyonu ve düzenlemeyi teşvik ediyor

 • Geçiş belgesi mekanizması olarak kullanılıyor

 • Az katılımcı seçerek gereğinden fazla düzenlemeyi önlüyor

 • Yasal kesinliği sağlıyor ve yatırımcıları cezbediyor

Düzenleme Deney Alanının Kötü Tarafları

 • Endüstrideki tüm firmalara değil, sadece seçilmiş birkaç firmaya açıktır

 • Brexit süreci ile ilgili geçiş belgesi mekanizmasında belirsizlik mevcut

 • Tüm firmaları kabul etmediği için yasal boşlukların oluşması ihtimali var

 • Uygunluk kriterleri oldukça dar olduğu için adayları katılmaktan caydırabilir

 • Katılımcılar için lisans verme şekli belirgin değil


Kaynak: https://bca.com.mt/comparative-analysis-regulation-cryptoassets-eu-eea-countries/  


bfmedia/data

BTC $ 8650.82
XRP $ 0.26957
ETC $ 4.847
ETH $ 183.474
ADA $ 0.0434
LTC $ 60.354
USDT $ 0.99591
TRX $ 0.01942