Bitcoin ve Kripto Paralar Kötü Yönetimden Kurtulma Aracıdır

İçindekiler

Bu günlerde kısa vadeli yatırım aracı olarak bitcoin ve kripto paralardan bahseden haberlerle sık sık karşılaşıyoruz. Özellikle potansiyel resesyon hakkındaki haberler hayli popüler. Bazıları bitcoin ve kripto paraları hedge (risk koruması) kategorisine sokmaya çalışıyorlar. Onların dijital altın veya gümüş benzeri bir varlık olmakla enflasyon gibi etkenlerden korunmak için değer saklama aracı olarak kullanılabileceklerini savunuyorlar.

Böyle düşünmek ayrıntılara takılıp, büyük resmi görememek olurdu. Bitcoin ve kripto paralar sadece enflasyon ve sonsuz para arzına karşı korunma aracı olarak algılanmamalı. Onlar ayrıca kötü yönetim ve kötü hükümetlere karşı temel korunma yöntemidir. Bu açıdan baktığımızda onları sadece kısa vadeli değer saklama aracı olarak görmek adil olmaz.

Merkeziyetçiliğe Karşı

Şu gerçekle başlayalım ki, bitcoin ve kripto paralar merkezi otoritelerden bağımsız olmak için yaratıldılar ve temel amaçları merkezsiz bir sistem oluşturmaktır.

Bitcoin dijital paradan daha heyecan verici bir şey olarak karşımıza çıkmakta, çünkü o direkt olarak yönetim ve emisyon konusuna odaklanıyor.

Hiçbir bir merkezi otorite, ister kanunla yönetilsin ister sadakatla, isterse de uzmanlıkla, BTC arzını yönetemez. Bunu sadece kodlanmış yasalar çerçevesinde bir araya gelen bireyler yapabilir.

Herkes düğüm (node) başlatabilir. Bunun için nerede yaşamanız veya yaşadığınız yerin politik lideri olup olmamanız önemli değildir. 

Madencilik büyüdükçe kaçınılmaz olarak merkezileşiyor ve ticarileşiyor. Elektrik ve bilgisayar gücüne getirilen eşitlikçi yaklaşım ise ekonomik getirinin önünde bariyer olarak duruyor ve sistemi tekellikten çıkarıp, genel erişime açık hale getiriyor.

Bitcoin çıkaran madenciler kendinden menkul bir takım insanlardır. Onlara benzeyen düğümler ise para kazanmasalar da ekosistemin büyümesini ve merkezi güce karşı gelen topluluğun yayılmasını desteklemek istiyorlar.

BTC ve kripto paralar dağıtılmış yetkinin merkezi otorite veya hükümete gerek duymadan ekonomik değer ve güven yaratmak için yeterli olduğunu kanıtladı.

Farklı fikirleri sunmak ve desteklemek için ideal

İkinci olarak, büyük ölçekte baktığımızda kripto paralar muhalif görüşleri ve farklı fikirleri desteklemek için kullanılabilir. İşlem gizliliğini sağlayan Monero ve Zcash gibi ağlar insanlara ekonomik seçimler ederken kendilerini dünyaya nasıl tanıtacakları konusunda karar verme fırsatı sunuyorlar. Onların küresel ve dağıtık doğası ulus devletler tarafından sansüre uğramalarına engel oluyor.

Bu, devletlerin güç tekeli ile veya sosyal normlarla kendi gücüne karşı gelen etkenlere sansür uygulayabilmesini mümkünsüz kılıyor. Mesela Casusluk Kanunu ABD’de ve buna benzer kanunlar Çin’de devlete kişileri yargı süreci olmaksızın hapse atmaya izin veriyor.

Ekonomik ve politik etkenlerden uzaklaşma

Üçüncüsü, diğer tüm risk azaltma araçları gibi kripto paralar da değerini kaybetmiş varlıklardan kurtulmak için kullanılabilir. Ülkeler baskı altında olduklarında ve paraları değer kaybettiğinde insanlar küresel değer taşıyan altın ve gümüş gibi varlıklara yönelerek ülkeye ait ve düşmesi beklenen döviz biriminden uzaklaşıyorlar. Birçoğu geleneksel risk azaltma aracı olarak bilinen ABD dolarına yöneliyor. Buna rağmen dolar hala fiziki hükümete bağlı durumda.

Bitcoin ve kripto paraların herhangi fiziki otoriteye bağlı olmamak gibi özellikleri var. Bu demek oluyor ki, kripto paralar kötü yönetim, yüksek enflasyon ve ekonomik sıkıntılar zamanı bile kendi değerini koruyabiliyor ve dahili etkenlerden bağımsız kalabiliyorlar. Böylece sizin herhangi bir devletin parasını risk azaltma aracı olarak kullanmanıza gerek kalmıyor. Bu sebeptendir ki, Çin'in devlet planlama ajansı ve ABD'nin anti kripto düzenleyicileri kripto paraları engellemeye çalışıyorlar. 

Merkezsiz dünyaya doğru

Dördüncüsü, onların prensipleri yeni yönetim şekillerinin oluşmasına yardımcı oluyor. Blockchain, bitcoin ve diğer kripto paralar çok ilginç bir soru yönelttiler: biz dağıtık yönetim sayesinde hiçlikten koda dayalı güven ve ekonomik değer yarattık. Tüm bunları geleneksel yöntemle yapmak için vergi dairesi, güç kullanımı, avukatlar ve bankacılar gerekliydi. Eğer bunu yapmayı başardıysak dağıtık sistem fikri politik gücün kendisine de uygulanamaz mı?

Blockchain prensipleri ve kripto paraların yükselişiyle likit demokrasi ve karesel seçim gibi anlayışlar da yükselebilir. Bunlar seçim ve politik gücün arkasındaki mekanizmaların tasarımında köklü değişimler yaratabilir. Böylece geniş haklara sahip vatandaşlar Atina tarzı direkt demokrasinin prensiplerine dönüş yapma şansı kazanır. Muhtemelen bununla da merkezi politik yönetimin sonu gelmiş olur.

Böylece, eğer bitcoin ve kripto paraları enflasyona karşı risk azaltma aracı olarak görüyorsanız, onların enflasyonu oluşturan nedenlerin kendisini (kötü yönetimi ve kötü merkezi yönetimi) aradan kaldırabileceğini unutmayın. Politik liderliğin yükseliş yaşadığı, gücün daha merkezi ve daha istikrarsız hale geldiği bu dönemde bitcoin ve kripto paralar en iyi risk azaltma aracı olabilir.


Kaynak: https://www.forbes.com/sites/rogerhuang/2019/08/27/bitcoin-and-cryptocurrencies-are-a-hedge-for-bad-government/#3f6952901290  

Etiketler:

bitcoin kripto para