Türkiye'de bitcoin'in yasal durumu

Türkiye’de Bitcoin ve Madenciliği Yasal Olarak Tanınıyor mu?

Avukat Savaş İnandıoğlu bitcoin madenciliğinin Türkiye'deki yasal durumunu anlattı.

Öncelikle belirtmek gerekir ki elektronik paranın bir fon karşılığında ihraç edilmesi ve para faaliyetini yürüten tüzel kişiliğin de BDDK tarafından para ihracı için yasal izin alması gerekmektedir. Ancak bitcoin açık kaynaklı yazılım ile üretilen bir kripto para türüdür ve bir merkezi bulunmadığından elektronik para kapsamına girmemektedir. Bu nedenle ancak elektronik para tanımının değişmesi ve bitcoin tanımına uyarlanması ihtimalinde elektronik para olarak değerlendirilebilecektir. Ayrıca, her ne kadar BTC elektronik para olarak algılansa da BDDK’nın son yayınlarına göre BTC dahil olmak üzere bütün kripto paralar 6493 sayılı kanunun uygulama alanına girmemektedir. Yani ülkemizde bitcoin ile ilgili bir yasal düzenleme mevcut değil ve hukuki anlamda para olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle de BTC elektronik para olarak değerlendirilemediğinden gözetim ve denetimi mümkün değildir. Sonuç olarak BTC'e ilişkin bir yasal düzenleme henüz mevcut olmadığından merkez bankası veya herhangi bir resmi otorite ile ilişiği bulunmamaktadır. Ancak kanaatimce bu hususların mutlaka bir regülasyona bağlanması, uygulamada çıkacak uyuşmazlıkları engelleyecek, haksız yere insanların mağdur olmasının önüne geçilecektir. Yüksek donanımlı bilgisayarlar tarafından özel bir yazılım ve kodlama ile üretilen kripto paraların üretimi ise kripto para madenciliği ile gerçekleştirilmektedir. 

Bitcoin ile ilgili bir yasal düzenlemenin bulunmaması nedeniyle madenciliğine ilişkin de aynı durumun geçerli olduğu söylenebilir. Ancak BTC madenciliğinin, sahte para kazancı getiriyor olduğu algısı nedeniyle yasal olmadığı yönünde bir kanı olduğunu görüyoruz. Ancak ceza kanunlarında kripto para madenciliği suç olarak nitelendirilmediğinden kripto para madenciliği yapmak doğrudan bir suç teşkil etmez. Çin, Rusya, Vietnam gibi birtakım ülkelerde kripto para madenciliği doğrudan yasaklanmıştır; ancak Türkiye’de böyle bir yasak, en azından şimdilik söz konusu olmadığından suç kapsamında sayılmamaktadır. Sonuç olarak, kripto para üretimi bir merkeze bağlı olmadığından BTC madencilerinin bir kurumdan izin alması gerekmemektedir ve Türkiye’de kripto para madenciliğini engelleyen yasal bir düzenleme mevcut değildir. Bunun yanında, bir imalatçı olan kripto para madencileri ve bir yönüyle sermayedar olan kripto para sahipleri bu malların teslimi söz konusu olduğunda bir takım vergilerin muhatabı olabilmektedirler. Son yıllarda kripto para büfeleri/satış noktaları açılmakta ve insanlara hizmet vermektedir. Bu büfelerde, madencilik neticesinde elde edilen kripto paralar satılmakta ya da hesap cüzdanları oluşturularak, müşterilere kripto paralarını muhafaza imkanı sunulmaktadır.

Size ne düşünüyorsunuz

Yorum


Piyasanın korku & açgözlülük endeksi
Korku (Ko)
Açgözlülük (Aç)
  • 3 gün
  • Dün
  • Bugün
Detaylar İçin Tıklayın powered by : alternative

bfmedia/data

BTC $ 11,549.801
ETH $ 392.002
XRP $ 0.282
USDT $ 1.001
BCH $ 283.011
LTC $ 54.287
LiNK $ 16.316
BSV $ 205.450
ADA $ 0.138
EOS $ 3.024
powered by : bittrex

Piyasanın korku & açgözlülük endeksi
Korku (Ko)
Açgözlülük (Aç)
  • 3 gün
  • Dün
  • Bugün
Detaylar İçin Tıklayın powered by : alternative

bfmedia/data

BTC $ 11,549.801
ETH $ 392.002
XRP $ 0.282
USDT $ 1.001
BCH $ 283.011
LTC $ 54.287
LiNK $ 16.316
BSV $ 205.450
ADA $ 0.138
EOS $ 3.024
powered by : bittrex