Teknoloji Şirketlerin Finansal İstikrarı Üzerindeki Etkisi

FSB, “Finansal Alandaki Büyük Teknoloji Şirketleri: İlgili Pazarların Gelişimi ve Şirketlerin Finansal İstikrar Üzerindeki Potansiyel Etkisi” raporunu yayınladı.

Teknoloji Şirketlerin Finansal İstikrarı Üzerindeki Etkisi


  • Özet
  • Büyük teknoloji şirketleri, çeşitli platformlarına sahip büyük bağlantılı bir teknoloji olarak, finansal sistemde daha önemli bir rol oynamaktadır ve ilgili finansal hizmetleri sunmaya başladı.
  • Finansal hizmetler sağlama paradigmasının çeşitlendirilmesi, temel olarak farklı bölümlerdeki dönüşüm, finansal denetimlerin ve finansal penetrasyon seviyelerinin farklı aşamalarının aşamalarından kaynaklanmaktadır.
  • Büyük teknoloji şirketleri ve finans kurumları arasındaki iş anlaşmazlığının ölçeği ve kapsamlılığı risk iletişimi için bir kanal haline gelmiştir.


Finansal İstikrar Kurulu'nun (FSB) raporunda yayınladığı açıklamaya göre, ulusal finans otoriteleri ile (finansal) standart uluslararası kuruluşlar arasında uluslararası faaliyet yürütmeyi ve daha teşvik etmeyi hedefliyor. Düzenlemelerin, denetimin ve diğer mali politikaların uygulanmasını teşvik etmek için FSB'nin tüzüğü, FSB'nin belirli yetkisini açıklar ve FSB'nin politika formülasyonunu ve diğer ilgili faaliyetlerini kısıtlar. Bu belgede belirtilen bağlama bulaşıcı olarak FSB tarafından verilen kararlar dahil olmak üzere ilgili faaliyetler, FSB kuruluşların normlarında zorunlu veya herhangi bir yasal hak veya başvurülüğü tetiklememesi.

9 Aralık 2019'da FSB, "Finansal Alandaki Büyük Teknoloji Şirketleri: İlgili Pazarların Gelişimi ve Şirketlerin Finansal İstikrar Üzerindeki Potansiyel Etkisi" raporunu yayınladı. Rapor, "Eylem Özeti" nde (not: orijinal raporda kullanılan terim "Yönetici özeti" dir) belirtilmiştir:

Büyük teknoloji şirketleri (not: orijinal raporda kullanılan terim "BigTech" dir), çeşitli teknoloji platformlarına sahip büyük bir şirket olarak, finansal sistemde Diğer önemli bir rol oynamaktadır ve ilgili finansal hizmetleri sunmaya başladı. 

Bazı büyük şirketler, birkaç yılda hızla gelişti. Bu re "eylemlerinden" yaşanabilir en büyük finans kurumlarınınkiyle karşılaştırılabilir ve hatta "onları aşıyor". Bu şirketler ağırlıklı olarak büyük hisse müşterileri müşteri olarak kullanma ve satın alma müşteri verilerinin toplanması ve analizinden yararlanır. Finansal işlemler de dahil olmak üzere farklı iş zincirlerinde, bu şirketler veri toplama ve analiz etkileri etkileri yaratabilirler.

Bu şirketler büyük mali kaynaklar elde etmeyi amaçlamaktadır. Bazı büyük mali gruplarla ilgili, bu şirketler daha düşük bir maliyetle sermaye veya fon elde edebilir. Buradaki sermaye, esas olarak Yatırım elde etmeyi ifade eder, fonlar ise esas olarak fon toplama gelir.

Farklı büyük teknoloji şirketleri, finansal hizmetlerinin derinliği ve mevcut finansal kurumların bağlantılarının olması yakınlığı farklıdır. Gelişmiş ekonomilerde, finansal faaliyetlerde bulunan büyük teknoloji şirketlerinin kapsamı genellikle dardır (yazı, ödeme odaklanabilirler), bu genellikle finansal finansal kurumlar tarafından sağlanan hizmetleri "güçlendirmek" içindir. 

Büyük teknoloji şirketleri, borç verme, sigorta ve hükümlü yönetimi dahil olmak üzere daha geniş finansal hizmetler finanse etmek. Finansal hizmetler sağlama paradigmasının altında, temel olarak farklı bölümlerdeki dönüşüm, finansal düzenleme önlemleri ve finansal penetrasyon seviyelerinin farklı aşamalarından kaynaklanmaktadır.

Büyük teknoloji şirketleri ve finans kurumları arasındaki etkileşim biçimleri de daha hale geldi. Bazı (finansal) piyasalarda, büyük teknoloji şirketleri ve finans kurumları bir işbirliği içindedirler, ikincisi için teknolojik altyapı sağlar. Raporun içeriğinin bağlamına göre, temel olarak Finansal Altyapı Altyapı vb. Diğer finansal piyasalarda, doğrudan mevcut finansal kurumlarla rekabet eder. Ciddi finansal kurumların finansal finansal şirketlerinin "girişine" genel tepkisi ve söz konusu iş üstünde etkili de kurumdan pazara.

Büyük teknoloji finansal hizmetler sunulacak ticari marka, müşterilere birçok fayda sağlamıştır. Bu belirtilen faydalar en az dört maddeye sahiptir:

  • Şirketler, finansal hizmetlerin sağlanmasında yenilik, verimlilik ve verimlilik sağlanmışlardır.
  • Şirketler, gelişmekte olan pazarlarda ve kalkınma ekonomi içinde, finansal kapsayıcılığa çevrildi. Bu şirketler daha önce geleneksel finans kurumları tarafından dışlanan gruplara finansal hizmetlerden yararlanma imkanı sağlamışlardır. 
  • Şirketlerin daha önce sınırlandırılmamış veya açılmamış, özellikle de bu şirketler teslim edilmemiş pazarlarda katılımı teşvik etmişlerdir. Finansal finansal kurumlarla rekabet etmek, KOBİ finansmanına (düşük düzey) faydalar dile getirdi. 
  • Yapay zeka ve veri analizi yeteneklerinin gerçekleştirildi bu şirketler tarafından sağlanan üçüncü taraf hizmetleri, benzeri görülmemiş bir pazar ve teknoloji tekli ve daha geniş bir planı özetlemektedir.

Büyük teknoloji şirketlerinin bilgi adı aynı zamanda finansal istikrarı etkileyen risk yaratacaktır. Bazı risk türleri, finansal kuruluşların (finansal teknoloji şirketleri) finansal faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek risk türlerine benzer. Söz konusu riskler, kaldıraç etkisi, vade dönüşümü ve likidite uyumsuzlukları gibi faktörlerin neden olduğu finansal risklerin yanı sıra sıra sıra kurumsal içişim, riskler ve süreç kontrolündeki kusurların neden olduğu operasyonel riskleri içerir.

Finansal hizmetlerle ilgilenen büyük olasılıkla finansal gruplar finansal finansal teknoloji şirketlerinden farklı ve daha önemli risklere sahip olabilir. 

Büyük teknoloji şirketlerinin finansal hizmetler alanında önemli bir sahip olduğu, söz konusu riskler istikrar istikrarının daha da artıracaktır. Finansal hizmetlerin sağlanmaması için, büyük teknoloji şirketleri finansal hizmetlerin sağlanmasının sağlanmasının sağlanamadığı ve ilgili işletmelerin belirsizlikleri ve üstün özellikleri göz önüne gelebilir, finansal bulutta risk oluşturabilir.

Finansal piyasalardaki hızlı bir şekilde kümelemek için büyük teknoloji şirketlerinin ağlarını ve altyapılarını nasıl kullandıklarını gözlemleyerek diğer potansiyel risklerin daha fazla alması gerekir. 

Finansal kurumlar ve büyük teknoloji şirketler arasındaki rekabet, ilkinin "direncini" zayıflatacaktır, çünkü ikincisi, kârın istikrarı ve kaynak toplama (rezervlerin emilmesi) üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Aynı zamanda, büyük teknoloji şirketleri, değerli tüketiciye birden çok kanaldan yapmak için başka şeyler yapmak da güçlendirebilir.

Büyük teknoloji şirketleri ve finans kurumları arasındaki iş anlaşmazlığının ölçeği ve kapsamlılığı da risk iletişimi için bir kanal haline geldi.

Finansal kurumların üçüncü şahıs hizmetlerinin sağlanmasında büyük devam eden teknoloji şirketlerinin güvenmesini ve büyük devam eden teknoloji şirketlerinin finansal kurumlarla işbirliği yaptığında eski ürünleri "sözleşmeli" veya "alt yüklenici" finansal ürün türlerini içerir. İlgili finansal hizmetlerin büyük teknoloji şirketleri için söz konusu olduğunda doldurulamaz ve bu risk yönetimi ve kontrolü, uzun vadeli finansal kuruluşlara göre daha küçüldüğünde, söz konusu finansal hizmetlerin gizli anlaşmaya gelen riskler daha da yoğunlaşabilir.

Yukarıdakilere gelecekte, bireysel büyük düşünen teknoloji şirketleri, kademeli olarak çok yönlü düşünce bazı yargı alanlarının mali hizmet segmentinde olabilir. O zaman, bahsi işletmelerin başarısızlığı, ilgili mali piyasalar üzerinde felaket bir etki yaratacaktır. , Büyük teknoloji şirketleri finansal hizmetlerle uğraşırken uygun risk yönetimi ve düzenleyici düzenlemelere uymadığında veya büyük teknoloji şirketlerinin işlerini diğer hizmet sağlayıcılara devretmeye hazır olmadığında, yakınlık belki de bir risktir.

Başlamış büyük baş teknoloji şirketlerinin gelişimi, politika yapıcılar için bir dizi dizi ortaya çıkmıştır. Büyük teknoloji şirketlerinin finansal hizmetler sağlamadaki faaliyetlerinin düzenlendiği doğrudur ve bumeye "ek" düzenlemeler ve / veya özel mali denetim kabul etmedikleri üzerinde düşündük. Buna ek olarak, ilgili yetkili makamların, "yapmak" değerlendirme ve "kooperatif" dolandırıcı finansal kuruluşların iş modelini ve finansal kuruluşların "yararlılığını" ne ölçüde etkilediğine dikkat etmesi gerekir.

Büyük teknoloji şirketlerinin müşteri geniş kapsamlı bir kullanma yeteneği, ilgili yetkililerin dikkatini ve veri toplama, kullanılabilirlik ve kullanma gibi yönetişim politikalarını hesaba katmalıdır.

Rapor, "Giriş", "Büyük Ölçekli Teknolojilerinin Finansal Piyasadaki İlgili Faaliyetlerinin Özellikleri ve Ölçeği", "Büyük Ölçekli Teknoloji Şirketlerinin İş Modelleri", "Mevcut Finansal Kurumların Finansal Piyasaya Giren Büyük Ölçekli Teknoloji Şirketlerine Muhtemel Tepkileri", "Finans Piyasasına Giren Teknoloji Şirketlerinin" Avantaj ve Dezavantajlarının Niteliksel Analizi "," Büyük Ölçekli Teknoloji Şirketleri ile İlgili Politika Mülahazaları "olarak altı bölümden oluşmaktadır.

"Giriş" bölümünde büyük harf teknoloji şirketlerinin, kapsamlı ve hazır bir müşteri ağına ve teknolojisine sahip büyük şirketler işaretlendi. Finansal hizmetler sağlamak için kendi platformlarını kullanan bazı büyük teknoloji şirketleri için, finansal hizmetler sağlama finansal teknoloji şirketlerinin başka bir problem olarak kabul edilebilirler (şifalı teknoloji şirketi, para birimi büyük teknoloji şirketlerinden daha küçük ölçeklidir). Aynı zamanda raporun sağlama noktası, finansal hizmetler sağlama finansal şirketlerinin finansal içinde sezgisel ve potansiyel analiz etmektir.

"Büyük Ölçekli Teknoloji Finansal Piyasadaki İlgili Faaliyetlerinin İlgili Faaliyetlerinin Özellikleri ve Ölçeği" bölümünde, bu büyük teknoloji şirketleri için ödeme hizmetleri, kredi hizmetleri, kredi hizmetleri, ikamet yönetimi hizmetleri ve sigorta hizmetlerinin dört perspektifinden incelendiğinde gösteriyor. Ayrıca, finansal hizmet derinliği ve aynı zamanda sitede özetlenmiştir.

"Büyük Teknoloji Şirketlerinin İş Modelleri" bölümünde, büyük teknoloji şirketlerinin iş alanlarını finansal hizmetler sektörüne genişletme çabalarına rağmen, istatistiklerin bu finansal hizmetler sektöründe temel teknoloji işlerinden daha düşük bir getiri oranına sahip olduğunu gösterdiğine dikkat çekildi. (not: Genel olarak, finans endüstrisi, idari lisanslar bir "tekel" endüstrisidir.Sektördeki kurumların daha yüksek getiri elde etmeleri alışılmadık bir durum değildir. Ayrıntılar için detaylara dikkat çekiyor.


GSIB = Küresel Sistemik Olarak Önemli Bankalar

GAFA = Google, Amazon, Facebook ve Apple

BAT = Baidu, Alibaba ve Tencent


Rapor, büyük teknoloji şirketlerinin finansal hizmetler sektörüne müdahale etme motivasyonlarının, gelir yöntemlerinin çeşitlendirilmesi, yeni veri formlarının elde edilmesi, temel iş faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve müşteri tabanının ve müşteri bağlılığının artırılması bilindiğini biliyor.


Büyük teknoloji şirketlerinin finansal hizmetler alanında yer alması, mevcut finansal kurumlarla ve ticari işbirliğine açmıştır. İşbirliği nedeni, temel olarak beşinci yöntemi içermektedir: Finansal kuruluşların hizmet sağlayıcısı olarak işbirliği yapmak, finansal hizmetler alanında "bilgi aracıları", "kredi aracıları" ve "teknik aracılar" olarak finansal kuruluşlarla işbirliği yapmak ve kuruluşlarla birlikte finansal hizmetler geliştirmek.


"Mevcut Finans Kuruluşlarının Finansal Piyasaya Giren Büyük Teknoloji Şirketlerine" bölümünde, büyük finans kuruluşlarının kendi platformlarına yönelik platformlara öncelik verebileceğine, küçük ve orta finans kuruluşlarının ise büyük teknoloji şirketleriyle işbirliğine öncelik verebileceğine dikkat çekildi. 


Genel olarak finansal kurumlar, mobil ödeme gibi bazı dönem büyük şirket teknolojileri işbirliğini sürdürebilir ve müşterilerle ilişkilerini sürdürmek ve geliştirmek için eş zamanlı olarak dijital dönüşümü benimseyebilir. Rapor, bu bağlamda, finansal kurumların dijital çağdaki BT "silahlanma yarışının" önemlilerini karşılayıp karşılayamayacağına ve finansal kuruluş dijital dönüşümünün müşteri tabanını sarsıp sarsmayacağına dikkat edilmesi gereken iki önemli konu konu da işaret etti.


“Finansal Piyasaya Giren Büyük Ölçekli Teknoloji Şirketlerinin Avantaj ve Dezavantajlarının Niteliksel Analizi”nde rapor, büyük ölçekli teknoloji şirketleri ile mevcut finans kurumları arasındaki iş rekabetini, büyük ölçekli teknoloji şirketlerinin işlerini ve büyük ölçekli teknoloji şirketlerinin eğilimi ve büyük ölçekli teknoloji şirketleri arasındaki endüstri rekabeti de dahil olmak üzere beş farklı açıdan ilgili sorunları gündeme getirdi. Ayrıca, büyük teknoloji şirketleri ile mevcut finansal kurumlar arasındaki iş rekabeti açısından, büyük teknoloji şirketlerinin müşteriler üzerindeki doğrudan veya dolaylı ikame etkilerinin finansal kurumların karlılığını önemli ölçüde etkileyeceğine ve ilgili otoritelerin sorumluluklarının olmaması gerektiğine inanmaktadır. 


Söz konusu rekabette finansal kurumları aktif bir şekilde korumak, ancak söz konusu rekabetin finansal kurumların iş modelinin devamlılığı üzerindeki etkisine ve finansal kuruluşların söz konusu rekabete cevap verebilmek için aldıkları önlemlerin özelliklerine çok dikkat etmelidir.


Büyük teknoloji şirketleri ile mevcut finansal kurumlar arasındaki gizli anlaşma, ikisi arasındaki gizli anlaşma yeni güven ve riskler yaratacaktır. Bilmeceğin gizli anlaşmanın ölçeği ile, finansal kapsamlı kapsamlı ve risk yayılmasının daha iyi olduğu. Büyük teknoloji şirketleri kredi alanında yer aldıklarında, sıradan finansal teknoloji şirketlerine göre risklere neden olma olasılıkları daha yüksektir. Yani, kredi işiyle ilgilenen finansal teknoloji şirketlerinin riskleri zaten "açık" ve büyük teknoloji şirketleri yeni biçimler oluşturur. Bununla birlikte, büyük teknoloji şirketleri tarafından yeni kredi değerlendirme veya kredi hizmetleri dönüşümlerinin, finansal piyasanın kapalı döngüsünün ile ile henüz tamamlanmamıştır. Büyük başucu teknoloji şirketlerinin ölçek eğilimi ile ilgili olarak, gelecekte piyasada baskın konumlara sahip büyük bilgisayar şirketlerinin “Düşmek için çok büyük” etkisine dikkat etmiyor. Büyük teknoloji şirketleri arasındaki endüstri rekabeti nedeni, büyük teknoloji şirketlerinin finansal inovasyonu destekleyemeyeceğine ve gelecekte piyasada hakim bir sahip olduktan sonra müşteri refahını geliştirip iyileştiremeyeceğine dikkat etmeyecek.


Rapor, "Büyük Ölçekli Teknoloji Şirketleri ile İlgili Politika Mülahazaları" nda, politika yapıcılar temel değerlendirmeye değer değer konu ortaya çıkıyor: İlk olarak, büyük teknoloji şirketler için finansal hizmetlerin kapsamı takip edilmeli ve ilgili mali denetimin eşleşmesini ve sürek sürek sağlamak ve mali süresinde üzerinde Etkisi olan konuları kapsamak için konu denetiminden denetimine uyum sağlamanın uygun olup olmadığı düşünülmeli. İkincisi, ilgili finansal hizmetlerle ilgilenen büyük konuşan teknoloji şirketlerinin yanlığına ve geleneksel kurumlarla gizli anlaşmaya dikkat edilmeli ve belirtilen olgunun finansal riskler oluşturup oluşturup oluşturmayacağını ve ihtiyatlı denetimin olup hakkında değerlendirilmelidir. Üçüncü olarak,


Finans Hizmetleri Neleri Kapsar?

Finansal Hizmet; paranın satın alabileceği mal ve hizmetlere verilen genel addır. Örneğin; bir mülk satın almak için krediye ihtiyaç duyulacaksa, finansal finansal hizmet değildir. Burada finansal hizmet kredi ihtiyacıdır. Buradan anlaşılacağı üzere, finansal malları elde etmek için gereken tüm finansal işlemler kapsamına girmektedir.
Kaynak: weixin.qq.com

finans fsb

Bu haber için oy ver.

Yorumlar (0)

Henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan sen ol.
ÜLKELERİN YASALLIK DURUMLARI