bfmedia

Yükleniyor…

Tek Makalede POW Madenciliğinin Mevcut Durumunun Anlatımı

"Bitcoin'in konsensüs mekanizmasından türetilen PoW konsensüsü, uzun süredir kripto para alanındaki ana akım gelişme yönlerinden biri olmuştur. "

Tek Makalede POW Madenciliğinin Mevcut Durumunun Anlatımı

Özetle:

  • Her yıl çeşitli sorunlar nedeniyle bazı projeler kayboluyor ve yeni PoW projeleri doğuyor. Şimdiye kadar, hala çalışan ve PoW konsensüsü kullanan 300'den fazla tipte blok zinciri vardır.
  • Kripto para biriminin halk tarafından yavaş yavaş kabul edilmesiyle birlikte, PoW madenciliğinin de kripto para biriminin altyapısından biri olarak istikrarlı ve olgun bir endüstri oluşturacağına inanılmaktadır.
  • Para biriminin yıllık üretim değeri ne kadar düşük olursa, PoW/PoS hibrid konsensüsünü benimsemeyi veya hatta tamamen PoS konsensüsüne dönüştürmeyi seçerler.
  • PoW para birimine katılan çok sayıda madenci olmadığı, çünkü güvenlik ve saldırı önleme yeteneklerinin gerçekten de hibrid konsensüs veya PoS konsensüs para biriminden daha düşük olduğu inkâr edilemez.

2009'da Bitcoin'in ortaya çıkmasından bu yana, Bitcoin'den türetilen kripto para endüstrisi giderek daha genişledi. Geçtiğimiz on yıl içinde, on binlerce yeni para birimi üretildi, çoğu kısa ömürlü ve piyasadan aceleyle çıkıp gitti. 
pow nedirAncak, yine de rasyonel düşünme ve şaşırtıcı bilgelik içeren birçok yeni para birimi de var, onlar kripto para alanına ve hatta tüm blok zinciri endüstrisine sayısız ilham ve canlılık getirdi.

Bunlar arasında, Bitcoin'in konsensüs mekanizmasından türetilen PoW konsensüsü, uzun süredir kripto para alanındaki ana akım gelişme yönlerinden biri olmuştur. PoW konsensüsüne dayanan para birimi, çok sayıda katılımcıya, geniş ve sağlam bir topluluk temeline ve şekillenmeye başlayan bir madencilik endüstrisine sahiptir.

bfmedia yazarı, mevcut yıllık üretim değeri Top50 olan PoW para birimi bilgilerini özetledi ve okuyucularla paylaşılacak bazı ilginç fenomenler buldu.

Bu makaledeki temel veriler, dünyanın en büyük kapsamlı madencilik havuzlarından biri olan F2Pool ve blok zinciri dikey medya ve veri analizi web sitesi CRYPTOSLATE'den geliyor. Para birimi fiyatı, piyasa değeri ve diğer veriler tanınmış kripto para piyasası web sitesi CoinMarketCap'ten geliyor. bfmedia yazarı ayrıca her bir para biriminin resmi bilgilerine ve blok tarayıcısının ilgili verilerine düzeltme yapar, ancak insan gücü sınırlıdır ve son zamanlarda gerçekleşen para birimleri fiyat dalgalanmaları şiddetlidir, bu nedenle sağlanan verilerin tamamen doğru olduğu garanti edilemez. Bu nedenle, bu makalede listelenen veriler yalnızca referans amaçlıdır .


PoW madenciliği şekillenmeye başladı ve yavaş yavaş olgunlaşacak.

2009'da Bitcoin'in ortaya çıkmasından bu yana, binlerce PoW projesi var, her yıl çeşitli sorunlar nedeniyle bazı projeler kayboluyor ve yeni PoW projeleri doğuyor. Şimdiye kadar, hala çalışan ve PoW konsensüsü kullanan 300'den fazla tipte blok zinciri vardır.

Bununla birlikte, bu PoW projelerinin yarısından fazlası küçüktür, katılımcı sayısı azdır ve topluluk bir gerileme sürecindedir. Top50 projelerinin piyasa değeri ve yıllık üretim değeri, PoW projelerinin toplam piyasa değerinin ve yıllık üretim değerinin %99'undan fazlasını oluşturmaktadır.

Aşağıdakiler yıllık üretim değeri dolar olarak fiyatlandırılan Top50 PoW projeleri:

pow nedir

Tablo .1

Not:

1. Para birimleri fiyat dalgalanmaları şiddetli olduğundan, piyasa değeri ile günlük üretim değeri daha düşük olan para birimleri üzerindeki etkisi gözle görülür seviyededir, yukarıdaki tablodaki veriler sadece referans içindir(Bu makalenin altındaki tüm veriler aynıdır).

2. Para birimi piyasa değeri sıralaması, tüm PoW projelerinin piyasa değeri sıralamasına dayanır.

Şu anda, tüm PoW para birimlerinin toplam piyasa değeri yaklaşık 230 milyar dolardır ve toplam yıllık üretim değeri yaklaşık 5,2 milyar dolardır. Onlar, zaten oluşturulmuş olan yaklaşık 5 milyar dolar ölçeğine sahip küresel PoW madencilik endüstrisini (Yaklaşık 5 milyon BTC madencilik cihazları, yaklaşık 10 milyon grafik kartı, sunucu ve PC madenciliği cihazları, yüz binlerce ZEC, DCR, Dash gibi diğer özel madencilik cihazları, tüm dünyadaki maden ocakları gibi temel altyapılar dahil) destekliyor ve geçim kaynakları için PoW madenciliğine güvenen yüz binlerce insanı besliyor.

PoW madenciliği şekillenmeye başladı, endüstriyel zincir temel olarak şekillendi ve endüstri standartları yavaş yavaş standartlaştı. Kripto para biriminin halk tarafından yavaş yavaş kabul edilmesiyle birlikte, PoW madenciliğinin de kripto para biriminin altyapısından biri olarak istikrarlı ve olgun bir endüstri oluşturacağına inanılmaktadır.


PoW para biriminin yıllık üretim değeri hep ilk sıralarda ve yıllık üretim değeri yüksek olan kripto para birimleri daha fazla dikkat çeker.

Tablo 1'de , piyasa değeri veya yıllık üretim değeri ne olursa olsun, ilk sıradaki birkaç para birimi, tüm PoW para birimlerinin toplam piyasa değerinin ve yıllık üretim değerinin neredeyse %90'undan fazlasını oluşturur.

Top50 para birimlerinin toplam piyasa değeri ve toplam üretim değeri, PoW para birimlerinin toplam piyasa değerinin ve toplam üretim değerinin %99'undan fazlasını oluşturmaktadır. Top5 para birimlerinin toplam piyasa değeri ve toplam üretim değeri, PoW para birimlerinin toplam piyasa değerinin ve toplam üretim değerinin %90'ından fazlasını oluşturmaktadır. Bu durumu daha net göstermek için, aşağıda gösterildiği gibi Top20 para birimlerinin piyasa değeri ve yıllık üretim değeri hakkında bir pasta diyagramı hazırladık:

pow nedir

Şekil 2

Şekil 2 ve Şekil 3'ten, Top20 para birimlerinin toplam piyasa değerinin, PoW para birimlerinin toplam piyasa değerinin %99,33'ünü oluşturduğunu ve Top20 para birimlerinin yıllık üretim değerinin toplam yıllık üretim değerinin %98,42'sini oluşturduğunu görebiliriz. Bu, PoW projelerinin yaklaşık %90'ının aslında yeterli pazarlara ve katılımcılara sahip olmadığı, ölçek etkilerinin olmadığı ve ekolojisinin çok savunmasız olduğu anlamına gelir.pow nedir

Şekil .3

Buna ek olarak, piyasa değeri yüksek olan bazı PoW para birimlerinin düşük bir yıllık üretim değerine sahip olduğu da görülebilir, çünkü XVG, BTG, SC gibi bazı PoW para birimleri daha erken ortaya çıkmış ve çok sayıda token üretmiştir. Mevcut toplam sayısı, son iki yılda ortaya çıkan bazı yeni para birimlerinden çok daha yüksektir. Bu para birimleri birçok kez üretim kesintisi yaşamış olabilir ve gerçek yıllık üretim değeri CKB, GRIN, BEAM, HNS gibi bazı yeni para birimlerinden daha düşüktür.

Madencilik için, madenciler daha yüksek yıllık üretim değerine sahip para birimlerinde toplanmaya daha istekli, çünkü madencilere daha fazla fayda sağlayabilirler. Yıllık üretim değeri daha yüksek olan para birimlerinin aslında mevcut popülerliği daha yüksek olan projeler olduğunu farkettik, bununla birlikte, piyasa değerinin PoW para birimlerinin popülerliği üzerinde daha az etkisi vardır.Tek makalede POW madenciliğinin mevcut durumunun anlatımı


Bazı PoW para birimlerinin PoW/PoS hibrid konsensüsüne veya diğer konsensüsüne dönüşümü

Toplanan veriler sürecinde de ilginç bir fenomen bulduk:
Mevcut yıllık üretim değeri Top20 olan PoW para birimlerinin içindeki bir para birimi (DCR), PoW/PoS hibrid konsensüsünü benimsiyor.

Top50 olanların içindeki sekiz para birimi (örneğin, BTM, HC, AION, vb.) PoW/PoS hibrid konsensüsünü benimsiyor. 

PoW'un ürettiği para birimlerinin üretim değeri düşüktür, ileride daha fazla para birimleri konsensüsünü PoW'dan hibrid konsensüsüne (CLO, VEIL, vb.) dönüştürecektir. 

PoW konsensüsünü doğrudan terk eden ve tamamen PoS veya DPoS konsensüsüne (CRW, XDNA, vb.) geçiş yapan bazı PoW para birimleri de vardır. 

PoW&PoSBTMHCAIONCLOVEIL
PoW to PoSCRWXDNA   


Para biriminin yıllık üretim değeri ne kadar düşük olursa, PoW/PoS hibrid konsensüsünü benimsemeyi veya hatta tamamen PoS konsensüsüne dönüştürmeyi seçerler.


Neden?

PoW para biriminin yıllık üretim değeri ne kadar yüksek olursa, madencilerine kâr getirmek o kadar kolay olur, böylece daha fazla katılımcı toplar ve topluluk temeli daha sağlam olur, bir ölçek etkisi oluşturmak daha kolay olur ve projenin kendisine belirli olumlu motivasyon sağlar. Aynı zamanda, PoW para birimi madencileri ne kadar çok olursa, Hash gücü o kadar büyük olur ve saldırganın para birimi ağını kötü niyetli olarak yok etmesinin maliyeti de o kadar yüksek olur ve projenin kendisi daha güvenli olur .

Daha düşük yıllık üretim değerlerine sahip para birimleri için bunun tam tersi geçerlidir, madencilerin bu para birimlerinden kâr elde etmeleri zordur ve katılımcılar azalır, eğer para biriminin kendisinin iyi bir topluluk temeli ve operasyon planı yoksa, ölçek etkisi oluşturarak kendi değerini koruması zor olacaktır, para birimi fiyatı da düşmeye devam edebilir, bu da üretim değerinde daha fazla düşüşe yol açarak projeyi kısır döngüye sokar.

Aynı zamanda, ağ bakımına daha az sayıda madenci katıldığında, Hash güçlerini kaybeden bu para birimleri kaçınılmaz bir şekilde güvenlik krizine girecektir: saldırganların para birimi ağının verilerine müdahale etmesi ve tüm projeyi yok etmesi için sadece küçük bir bedele ihtiyacı olabilir.

Düşük üretim değerine sahip para birimlerinin çoğunun değişik bir durumla karşılaşabileceğini tespit ettik: 

  • Ya projeyi büyütmek, para biriminin fiyatını artırmak ve ağı korumak için daha fazla madenciyi kendine çekmek. 
  • Ya da kendi ağının gittikçe daha savunmasız hale gelmesini ve çökmesini sessizce beklemek.

Bazı projeler başlatıcılar tarafından bir deney veya hatta bir oyun zihniyeti ile geliştirilse de, geliştiriciler projenin nihai yönünü ve işleyişini umursamadılar. Ancak hala bu lanetten kurtulmayı umut eden bazı proje geliştiricileri ve operatörleri de var.

Konsensüsü değiştirmek, bazı PoW projelerinin hayatta kalma yollarından biri haline geldi. Daha yaygın bir değiştirme planı, PoW konsensüsünü bir PoW/PoS hibrid konsensüsüne değiştirmektir, bazı para birimleri PoW konsensüsünden doğrudan vazgeçerek PoS veya DPoS veya diğer konsensüslerini benimsemektedir. PoW, PoS ve hibrid konsensüsünün güvenliği konusunda tartışmalar olmasına rağmen, birçok çalışma hibrid konsensüsü veya PoS konsensüsünün güvenliğinin PoW'dan daha yüksek olmadığını göstermiştir. 

Ancak, PoW para birimine katılan çok sayıda madenci olmadığı, çünkü güvenlik ve saldırı önleme yeteneklerinin gerçekten de hibrid konsensüs veya PoS konsensüs para biriminden daha düşük olduğu inkâr edilemez.

Tek makalede POW madenciliğinin mevcut durumunun anlatımı

Tabii ki, tüm para birimleri düşük yıllık üretim değerinden ve ağ bakımına katılan çok az sayıdaki madenciden dolayı konsensüs değişimi yapmaz, bazı para birimleri Hash gücü tuzağına düşmesinden (makineli tüfek havuzu saldırısı, büyük Hash gücü madencilik cihazı saldırısı) dolayı değeri çöker ve sonunda düşmeye doğru gider.


Kaynak: F2pool & CoinMarketCap & Cryptoslate 

 


[Proof of Work(PoW) Nedir?]
1. Güvene dayalı olmayan ve dağıtık mutabakat nedir?
2. PoW ve madencilik.


[Proof of Authority(PoA) Nedir?]
1. Proof of Authority nedir?
2. Proof of Authority algoritması için uygun şartlar
3. Kısıtlamalar.


[Proof of Stake (PoS) Nedir?]
Proof of Stake (PoS) Nedir1. PoW’un sorunu ne?
2. PoS nasıl çalışır?
3. Güvenlik
pow bitcoin proof of work


Yorumlar (0)

Henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan sen ol.


FİZİKSEL MAĞAZALAR

Coinsfera
Coinsfera Görseli
Çemberlitaş Tramvay Durağı (T1)
Sirius Coin
Sirius Coin Görseli
Beyazıt - Kapalıçarşı Tramvay Durağı (T1)


ÜLKELERİN YASALLIK DURUMLARI