Ayça Aktolga görseli

SPK Tebliği'ne göre Kripto Para İhracıyla Fon Toplanamaz

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ekim yayınladığı Tebliğ kripto para ve blockchain projeleri için ne ifade ediyor?

Sermaye Piyasası Kurulu  3 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazete’de Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği yayınlandı. Bir startup’ın veya projenin ihtiyaç duyduğu fonu platformlar aracılığıyla pay karşılığında halktan para toplamasına paya dayalı kitle fonlaması denilir. Sermaye Piyasalı Kurulu’nun (SPK) yayınladığı Tebliğ şirketlerin paya dayalı kitle fonlamasına ilişkin esasları kapsıyor. Artık kitle fonlama platformlarının faaliyeti SPK tarafından listeye alınmalarına bağlı olacak.  

Tebliğ yayınladıktan sonra kripto ve blockchain sektöründe herkesin aklına gelen soru şuydu: Bu Tebliğ kripto para ve blockchain şirketlerinin faaliyetini ne kadar ilgilendiriyor? bfmedia okurlarının merak ettiği soruyu uzman Avukat BtcTurk’ün Baş Hukuk Müşaviri Ayça Aktolga’ya sorduk. 

Kripto para ihraç ederek fon toplanamaz

Ayça Aktolga Tebliğ kapsamında borçlanma araçları veya pay dışı diğer menkul kıymetlere dayalı olarak kitle fonlaması yoluyla para toplamanın mümkün olmadığını belirtti. Avukat, akıllı sözleşmeler, finansal teknolojik çözümler vs konu üzerine herhangi bir blockchain projesi yürüten girişim şirketinin kitle fonlaması platformlarına kayıt olabilmesinin ve paya dayalı olmak koşuluyla fon toplayabilmesinin mümkün olduğunu açıkladı. Bu noktada kripto para ihracı yoluyla fon toplamasına ilişkin bunları dedi: 

“Blockchain projesi olsun olmasın kitle fonlaması platformları aracığıyla herhangi bir projenin kripto para ihraç ederek proje yatırımcılarına kripto para vermek suretiyle fon toplaması mümkün değildir.” 

Yani Ayça hanımın yorumundan anladığımız kadarıyla, burada önemli olan şirketin hangi alanda faaliyet göstermesi değil kripto para ihracıyla fon toplayıp toplamamasıdır. Çünkü ilgili Tebliğ sermaye piyasası araçlarından sadece paya dayalı olarak fon toplanabileceğini düzenlenmiş olup, bunun dışında kalan her türlü menkul kıymet veya sermaye piyasası aracını kapsam dışı bırakmıştır. Yani  buna kripto paralar da dahil. 

Kripto para SPK kapsamında tanımlanmıyor

Ayrıca, Av. Ayça Aktolga kripto para birimlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında tanımlanmadığına dikkat çekti. Bununla birlikte, kripto paralar SPK tarafından menkul kıymet veya sermaye piyasası araçları arasında da kabul edilmiyor. Sonuçta Tebliğ  kapsamında kripto para ihraç etmek yoluyla fon toplamak mümkün değildir. 

Ayça Aktolga, Türkiye’de kripto paranın tanımına ilişkin herhangi bir mevzuat olmadığını vurguladı. Bu nedenle insanlar kripto para yatırarak herhangi bir projede pay sahibi olamaz. 

3 Ekim’de yayınlanan Tebliğ kapsamında blokzincir projesine fon toplamak isteyen şirketler için de yorumda bulundu: 

“Kitle fonlaması yoluyla projelerine fon toplayacak girişim şirketlerinin teknoloji faaliyeti ve/veya üretim faaliyetinde bulunmaları zorunlu olup, bu alanlarda faaliyet göstermeyen veya bu alanlar dışındaki alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin projelerine kitle fonlaması yoluyla yatırımcılardan fon toplamaları mümkün değildir. Blockchain projelerine kitle fonlaması platformu aracılığıyla fon toplamak isteyen girişim şirketlerinin bu hususa dikkat etmesi önemlidir.” 

Girişim şirketinizin projesi kripto para veya blockchain üzerine yani  ne olursa olsun SPK’nın ve ilgili kitle fonlaması platformunun şartlarına uygun olması gerekiyor.  

Ödül veya bağış karşılığında fon toplanması faaliyetleri diğer kanunların yardım ve bağış toplanmasına ilişkin hükümlerini ihlal etmemek kaydıyla 3 Ekim yayınlanan Tebliğ hükümlerine tabi değil. Ayça Aktolga bu konuda şunları söyledi: 

“Ödül veya bağış karşılığında fon toplayacak projeler diğer kanunların yardım ve bağış toplanmasına ilişkin hükümleri ihlal etmemesi şartıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun kitle fonlaması düzenlemelerine tabi olmayacaktır.” 

Tebliğ sadece yerel proje sahiplerine değil yabancılar için de özel bir hüküm içeriyor. Bir yabancı projenin Türkiye’de kurulu bir girişim şirketi olmadığı sürece platform aracılığıyla para toplaması mümkün değildir.  

Ayça Aktolga’nın açıklamasına göre, kitle fonlaması yoluyla bireysel yatırımcıların yatırım yapılabileceği miktarın az olduğu düşünülüyor. Şöyle ki, nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişiler, bir takvim yılı içerisinde azami 20.000 TL yatırım yapabilecek ancak üst sınır hiçbir zaman 100.000 TL’yi geçmeyecektir.  Günümüzde herhangi bir teknoloji şirketinin faaliyetlerini sürdürmek için aldığı veya kurduğu donanım ve yazılımın fiyatlarının yüksekliği göz önünde bulundurunca, uzman 1 yılda herhangi bir bireysel yatırımcının yapabileceği maksimum 100.000 TL’lik yatırım sınırının bir hayli düşük kaldığını düşünüyor.

Size ne düşünüyorsunuz

Yorum

Piyasanın korku & açgözlülük endeksi
Korku (Ko)
Açgözlülük (Aç)
  • 3 gün
  • Dün
  • Bugün
Detaylar İçin Tıklayın powered by : alternative.me

bfmedia/data

BTC $ 9394,6
XRP $ 0,2001
ETC $ 6,4381
ETH $ 245,29
ADA $ 0,1223
LTC $ 45,009
USDT $ 1,0002
TRX $ 0,0178
powered by : bittrex.com
Piyasanın korku & açgözlülük endeksi
Korku (Ko)
Açgözlülük (Aç)
  • 3 gün
  • Dün
  • Bugün
Detaylar İçin Tıklayın powered by : alternative.me

bfmedia/data

BTC $ 9394,6
XRP $ 0,2001
ETC $ 6,4381
ETH $ 245,29
ADA $ 0,1223
LTC $ 45,009
USDT $ 1,0002
TRX $ 0,0178
powered by : bittrex.com