nem görseli

NEM, Malezya E-Ticaret Sektörünün Verimliliğini Artırıyor

NEM'in e-ticaret sektöründe kullanılması Malezya işletmelerinde verimliliği ve sürdürebilirliği artırıyor.

E-ticaret, bir ülkenin dijital ekonomisini oluşturan en önemli parçalardan biridir. Malezya hükümeti, e-ticaretin ülke ekonomisine olan önemini iki nedene dayanarak açıklamaktadır. Birincisi, gelecekte e-ticaret’in Malezya’daki kuruluşlarda uygulanabilir olmasını garanti etmesidir. İkincisi ise, kuruluşların sadece yurt içi piyasada değil küresel piyasalarda da erişimi genişliyor.

Eğer Malezya mevcut durumunu sürdürebilirse gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) olan taahhüdünün önümüzdeki birkaç yıl içinde yaklaşık %11 oranında artacağı söylenmektedir. Bu durum 2020’de 114 milyar Malezya Ringiti’ne dönüştürüldüğünde, Malezya %20’lik bir başarı sağlayacak  ve  Malezya Ringiti 170 milyardan fazla GSYİH taahhüdünü gerçekleştirebilecektir. Dahası, bunun iki katına çıkacağı düşünülmektedir.

"Gayri Safi Yurt içi Hasıla (Gross Domestic Product - GDP), bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değerini ifade eder."

NEM'in resmi twitter hesabından atılan tweet'de şöyle yazıyor:

“Blockchain teknolojisinin e-ticaret’te nasıl benimsenebileceği konusundaki imkanlardan biri, çevrim içi sipariş edilen ve müşterilere teslim edilen ürünlerin gerçek zamanlı ve uçtan uca takibi olacaktır.”

NEM e-ticaret işletmeleri için çok güvenli

NEM’in Blockchain teknolojisi, çevrim içi sipariş edilen öğelerin dijital varlıklar ya da “Mosaics” olarak adlandırıldığı akıllı varlık sistemine sahip. Blockchain Explorer ya da Blockchain kontrollü “Track-in-Trace” sayfası vasıtasıyla hazırlanan veya sipariş edilen ürünlerle ilgili tüm sorunlar gereken ekip tarafından fark edilerek düzeltilebiliyor.

NEM Blockchain teknolojisi, e-ticaret hizmet sağlayıcılarının kullanımı için çok daha güvenilirdir. Çünkü, Blockchain üzerindeki akıllı sözleşmelere “zincir” üzerinde izin verilmemektedir. NEM’in Blockchain teknolojisi, e-ticaret kullanıcıları ve diğer Blockchain’lere kıyaslamada mevcut e-ticaret işlemleri geliştirmede daha kısa, anlaşılır ve uygun maliyetli bir metodolojiye sahip olacaktır.

Dünya çapında B2C (business to customer) yani "firmadan tüketiciye" yapılan e-ticaret satışları, 2015 yılında iki kat gelişmeyle her bölgede 1 trilyon doları aşmış durumda. Dünya genelinde e-ticaret pazarının yaklaşık %66’nı Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin oluşturmaktadır. Bunun dışında her ne kadar Güneydoğu Asya Ülkeleri’nin (ASEAN) internet müşterileri ve dijital alıcıları Japonya ile eşdeğer olsa da görünen o ki küresel e-ticaret hacmi %1’den daha az kalıyor.

NEM Blockchain’i kullanan en iyi örneklerden biri genelde şirketler tarafından bankacılık işlemleri için kullanılan Mijin adlı platformdur. Bu, sadece finans sektöründe değil, aynı zamanda çevrim içi oyunlar, lojistik ve diğer endüstrilerde de kullanılmaktadır. 

Kaynak: ​​https://www.cryptonewsz.com/nem-blockchain-technology-and-its-uses-in-e-commerce-sector-to-improve-productivity-and-sustainability-in-malaysian-business/29026/​​​​​​

Etiketler:

blockchain nem malezya

Size ne düşünüyorsunuz

Yorum

bfmedia/data

BTC $ 9123.495
XRP $ 0.246
ETC $ 8.57
ETH $ 174.619
ADA $ 0.04584
LTC $ 60.847
USDT $ 0.9992
TRX $ 0.01771

bfmedia/data

BTC $ 9123.495
XRP $ 0.246
ETC $ 8.57
ETH $ 174.619
ADA $ 0.04584
LTC $ 60.847
USDT $ 0.9992
TRX $ 0.01771