Merkez Bankası’nın Kripto Kararına Dair Merak Edilenler

Solak ve Partners Hukuk Şirketi Yönetici Ortağı Avukat Elçin Karatay yayınladığı makale ile “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Merkez Bankası’nın Kripto Kararına Dair Merak Edilenler

Solak ve Partners Hukuk Şirketi Yönetici Ortağı Avukat Elçin Karatay, yayınladığı makale ile Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan (TCMB) “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” hakkındaki görüşlerini paylaştı.


Karatay, Yönetmelik’in neleri düzenlediğine ilişkin soruları LinkedIn üzerinde yaptığı paylaşımla şu şekilde açıklığa kavuşturdu:


Bu Yönetmelik ne ifade ediyor, kripto para alım-satımı yasaklandı mı?

Bu soruya kısa cevap olarak “Hayır” yanıtını veren Karatay, Yönetmelik’in Ödeme Hizmetleri Kanunu uyarınca “ödeme hizmeti” sağlanmasında kripto varlık kullanılamayacağına dair açıklamalar içerdiğini belirtti.

Karatay, Yönetmelik’in ayrıca “ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları” tarafından kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edilmesinin engellenmesine ilişkin düzenlemeler içerdiğini de ifade etti.

Genel olarak kripto varlık alım-satımına aracılık eden platformlara yönelik olarak Ödeme Hizmetleri Kanunu veya bu Yönetmelik kapsamında bir düzenleme yapılmadığına dikkat çeken Karatay, ilgili platformların kripto varlık alım-satım işlemlerine aracılık etmelerinin yasaklanmadığını belirtti.


Yönetmelik kapsamında kripto varlık alım-satımı gerçekleştiren kişilerin işlemlerini etkileyecek herhangi bir durum var mı?

Yönetmelik uyarınca ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlık alım satımı hizmeti sunan platformlardan yapılacak fon aktarımına aracılık edemeyeceklerini vurgulayan Karatay, makalesinde şu ifadelere yer verdi:

“30 Nisan 2021’den itibaren kripto varlık alım satımına aracılık eden platformlardan para gönderirken ödeme ve elektronik para kuruluşlarından yararlanamayabilirsiniz ve işlemlerinize ilgili platformların anlaşmalı olduğu diğer kuruluşlardan devam etmeniz gerekebilir, ancak, maddenin tam olarak nasıl yorumlanacağını anlamak için TCMB'den kesin bir açıklama yapılması gerekeceğini düşünüyoruz.”


Yönetmelik ile kripto varlıklar tanımlanmış mı oldu?

Yönetmelik’in yalnızca Yönetmelik’in uygulanması açısından bir kripto varlık tanımı getirdiğini belirten Karatay, genel anlamda kripto varlıklara ilişkin bir tanım yapılmadığını aktardı


Yönetmelik kapsamında hangi kuruluşlara ilişkin düzenlemeler yer alıyor?

Karatay, yönetmelik kapsamında genel olarak ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin düzenlemeler yer aldığını ve  ödeme ve elektronik para kuruluşlarının Ödeme Hizmetleri Kanunu kapsamında düzenlendiğini ifade etti.

Şu an Merkez Bankası’nın İnternet sitesinde yer alan ve aktif olarak hizmet sunan ödeme ve elektronik para kuruluşlarının listesi şu şekilde:

Kaynak: Merkez Bankası - Aktif olarak hizmet veren ödeme ve elektronik para kuruluşlarıKaynak: Merkez Bankası - Aktif olarak hizmet veren ödeme ve elektronik para kuruluşları


Ödemelerde kripto varlıklar kullanılamaz ne demek?

Karatay, “ödeme” teriminin Ödeme Hizmetleri Kanunu’nda tanımlanmadığını, ancak “ödeme işlemi”nin tanımlandığını belirtti.

Ödeme Hizmetleri Kanunu’na göre “ödeme işlemi”, gönderen veya alıcının talimatı üzerine gerçekleştirilen fon yatırma, aktarma veya çekme faaliyetini; fon ise yalnızca banknot, madeni para, kaydi para ve elektronik parayı ifade ediyor. 

Karatay makalesinde, “Bu bakımdan, kripto varlıkların yalnızca bu kapsamda gerçekleştirilecek ödemelerin altyapısında kullanılamayacağı sonucu ortaya çıkıyor.” ifadelerine yer verdi.

Karatay, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Nitekim, ödeme işlemi kaydi ve elektronik para ile ilişkili bir tanım olduğu için kripto varlıkların zaten fon yatırma, aktarma veya çekmeyi kapsayan ödeme işleminde doğrudan kullanılması düşünülemezdi, bu maddeler ile Ödeme Hizmetleri Kanunu kapsamındaki kuruluşların dolaylı olarak da kripto varlıkları ödemelerde kullanmalarının önüne geçildiği anlaşılıyor.”

İlgili maddenin etki ettiği işlemlerin belirlenmesinin "ödeme" tanımının yorumlanması ile doğrudan bağlantılı olduğunu söyleyen Karatay’a göre, kapsamın tam olarak anlaşılabilmesi için TCMB'nin ayrıntılı bir açıklama yapmasına ihtiyaç var.


Ödeme hizmeti sağlayıcılarına ve elektronik para kuruluşlarına ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı konusunda getirilen sınırlamalar neler?

Yönetmelik m.4/1’e atıfta bulunan Karatay, Ödeme Hizmetleri Kanunu uyarınca tanımlanan “ödeme hizmetleri”nin Ödeme Hizmetleri Kanunu’nun 12’nci maddesinde tanımladığını belirterek, şu örnekleri veriyor:

    Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dâhil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemler,

    Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferi,

    Ödeme aracının (ödeme hizmeti sağlayıcısı ile kullanıcısı arasında belirlenen ve ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracı) ihraç veya kabulü,

    Para havalesi, 

    Fatura ödemelerine aracılık edilmesi

Elektronik paranın Ödeme Hizmetleri Kanunu kapsamında, “fon” karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değeri ifade ettiğini hatırlatan Karatay, makalesinde konuyu şu şekilde açıklıyor:

“Elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez” hükmü, bana kalırsa, sınırlı bir alanı kapsıyor ve kripto varlık ihracını doğrudan engelleyen bir hüküm olarak yorumlanmaya imkan tanımıyor. Ancak, kesin olarak maddenin uygulanma koşullarını anlamak için TCMB'nin açıklamalarını beklemek gerekiyor.”


Kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edilemez ne demek?

Karatay, bu hükümün yalnızca ödeme ve elektronik para kuruluşları açısından getirilen bir hüküm olduğunu ve sonuç olarak bu kuruluşların kripto varlık alım satımına aracılık eden platformlardan fon aktarımına aracılık edemeyeceklerinin düzenlendiğini söyledi.

Karatay, “Sonuçta, genel olarak bu platformlardan fon aktarımına aracılığın diğer kuruluşlar nezdinde gerçekleşebileceği ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlık alım satımına aracılık edemeyecekleri sonucuna varılabileceği anlaşılıyor. Ancak, kesin bir yorum için TCMB'nin açıklamalarını beklemek gerekecektir.” dedi.


Yönetmelik ne zaman yürürlüğe giriyor?

Son olarak, Yönetmelik’in 5’inci maddesi uyarınca 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girdiğini ifade eden Karatay, birçok konuda kesin bir şekilde yorum yapabilmek için TCMB'nin açıklamalarının beklenmesi gerektiğini belirtti.


Kripto Para Nedir?

Kripto paralar aslında itibari paralar gibi (tl, dolar, euro vb.) bir değere sahip olan, bir şeyleri almak veya satmak için kullandığımız dijital değişim araçlarıdır. Peki neden “elle tutulmayan” bu paralara ihtiyaç duyalım veya kullanalım? Kripto para birimlerinin geleneksel olarak kullandığımız paralardan birçok farklı yönleri var. Bunlardan en önemlisi kripto para birimlerinin arkasında herhangi bir “otorite”, “devlet” veya “hükümet” olmaması.

Kaynak: https://www.linkedin.com/pulse/tcmbnin-kripto-varl%C4%B1klara-ili%C5%9Fkin-y%C3%B6netmeli%C4%9Fi-ne-ifade-el%C3%A7in-karatay/

yasak düzenleme merkez bankası Elçin Karatay

Bu haber için oy ver.

Yorumlar (0)

Henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan sen ol.
ÜLKELERİN YASALLIK DURUMLARI