İslami Finans Yayılıyor

İslami Finans Yayılıyor

2.2 trilyon dolar değerindeki İslami finans endüstrisi 60 ülkeye yayılmış olsa da oldukça küçük bir piyasada yoğunlaşmıştır.

Özetle:

 • İslami finans dünyanın neredeyse her yerine yayılsa da küçük bir bölgede yoğunlaşmıştır.
 • Hükümetler para toplamak ve yeni piyasalara açılmak için İslami finansı teşvik ediyorlar.

 1. [İslami Finans Nedir? Nasıl Çalışır?]
 2. [İslami Finans Faizler Olmadan Nasıl Kazanıyor?]
 3. [İslami Finans Yayılıyor]
 4. [İslami Finans Eski mi Yoksa Yeni mi?]
 5. [İslami Finansın Kurallarını Kim Belirliyor?]


Arap Bankaları Birliği araştırması verilerine göre sadece 10 ülke şeriatla uyumlu varlıkların yüzde 95'lik kısmından sorumludur. İran yüzde 30'la listeye liderlik ediyor. Ardından Suudi Arabistan (yüzde 24), Malezya (yüzde  11), Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde  10), Katar (yüzde  6), Kuveyt (yüzde  5), Bahreyn (yüzde  4), Bangladeş (yüzde  1.8), Endonezya (yüzde  1.6 ) ve Pakistan (yüzde  1) geliyor.

Bu ülkeler İslami finansın büyümesinden sorumlu olmakla birlikte endüstri standartlarını belirliyorlar ve ayrıca inovasyon yaratıyorlar. Son on yılda İslami finans yıllık yüzde 10 ila 12 arası büyüme kaydetti. Reuters'e göre İslami varlıklar 2021 yılına kadar 3.5 trilyon dolara ulaşacak ve yukarıda sıralanan 10 piyasaya zenginlik getirecek.

Reyting ajansı Standard & Poor's İslami finans üzerine hazırladığı 2018 raporunda şöyle belirtiliyor:

“Bu çekirdek ülkelerdeki (Malezya hariç) düşük ekonomik performans düşük büyüme fırsatlarına yol açtı. Bu sebepten de çekirdek piyasalardaki İslami bankaların geçtiğimiz yıllardakinden çok daha yavaş büyümelerini bekliyoruz.”


Orta Doğu ve Kuzey Afrika

İslami finansın en temel etki noktası doğal olarak Arap dünyasıdır. Buradaki petro-dolar zenginliği ve müslüman çoğunluklu nüfus İslami finansı destekleyen en önemli etkenlerdir. Orta Doğu ve Kuzey Afrika (İran hariç MENA bölgesi) 164 İslami bankaya sahiptir. Bu bankalardan 45'i küresel çapta en iyi 100 bankanın arasına girmeyi başarmıştır. Bu kurumların toplam varlık miktarı 600 milyar dolar değerindedir ve bu da bölgenin toplam banka varlıklarının yüzde 18'lik kısmını oluşturuyor.

Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) MENA bölgesinin şeriatla uyumlu varlıklarının yüzde 90'ından sorumlu olarak İslami finans dünyasına hakim. Bölgenin en büyük 10 İslami bankası 400 milyar dolar varlıkla GCC merkezli bankalardır. Bu bankaların yurt dışında şubeleri vardır. Suudi merkezli İslami Gelişim Bankası beş kıtada operasyon yürütmektedir. Bahreyn bankası alBaraka ise 15'in üzerinde ülkede hizmet veriyor.


 İslami Finans Yayılıyor

Kaynak: Arap Bankalar Birliği


"Katılımcı finans"

Şimdiye kadar Kuzey Afrika ülkeleri İslami finansı Körfez ülkelerinin ve İslami bankaların müdahalesi olarak gördüğü için hoş karşılamamış ve finansal ürünleri yasa dışı ilan ederek izlemeye almıştı. 2017 yılında bu ülkeler “katılımcı finans” olarak adlandırdıkları yöne doğru önemli adımlar attılar. Fas Merkez Bankası beş İslami bankaya ülke dahilinde çalışmak için izin verdi. Geçtiğimiz sene ülke ilk faizsiz bonosunu çıkardı. İslami bankaların olduğu Cezayir ve Tunus hükümetleri geleneksel bankalardan şeriatla uyumlu ürünler geliştirmeyi ve ticarileştirmeyi istedi.

Eğer MENA bölgesi İslami finansın geçmişini temsil ediyorsa bir milyar Müslümanın yaşadığı Asya Pasifik bölgesi de onun geleceğini temsil ediyor.


Asya Pasifik

Bugün Asya Pasifik bölgesi küresel İslami finans piyasasının yüzde 25'lik kısmını temsil ediyor. Malezya'da şeriatla uyumlu kurumlar finans sektörünün dörtte birini oluşturuyor. Kuala Lumpur tüm dünyadaki faizsiz bono miktarının yüzde 44'lük kısmından sorumlu. Ayrıca İslam finansın iki temel düzenleme kurumundan birisi olan İslami Finans Hizmet Masası burada yer alıyor. 

Asya'nın bir diğer olgun İslami finans piyasası Bangladeş, Brunei ve Pakistan'dan oluşur. Burada şeriatla uyumlu varlıklar toplam varlıkların yüzde 15'lik kısmından daha fazladır.

İlginç bir şekilde nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Endonezya'da İslami finans önemli yer kaplamıyor. 2017 yılında şeriatla uyumlu varlıklar toplam bankacılık varlıklarının yüzde 5.5'lik kısmını oluşturmaktaydı. Geçen yıllarda otoriteler İslami finansta gelecek gördüler ve Malezya'nın uzmanlığını alarak sektörü geliştirmek için bir yol haritası düzenlediler. Tüm bu çabaların Cakarta'nın özel bir bölgesinde merkezileşmesi için gereken adımlar atıldı.


Sahra altı Afrika

Sahra altı Afrika gibi Dünyanın diğer kısımlarında İslami finans daha yeni hız almaya başlıyor. Sahra altı Afrika küresel İslami finansın sadece yüzde 1.5'lik kısmını oluşturuyor. Fakat yüzde 80'i bankasız olan ve dünyanın en hızlı artan Müslüman nüfusuyla bu bölge İslami finans açısından fırsatlara açık görünüyor. Bazı ülkeler yasalarını ve düzenlemelerini İslami finansın büyümesine izin verecek şekilde değiştirdiler bile. 1989 yılından beri Bahreyn bankası Bank el Baraka'nın ilk Afrika şubesine ev sahipliği yapan Güney Afrika bu girişimin öncüsü.

Bugün İslami bankalar ve sigorta şirketiyle Kenya gibi yeni aktörlerin sektöre katıldığını da görüyoruz. Afrika'nın en büyük ekonomisi olan Kenya kendisini bölgenin İslami bankacılık merkezi olarak konumlandırmak istiyor. Hükümet yapısal reformlarla faizsiz bono ihracına hazırlanıyor.

Batı Afrika'da 90 milyon Müslüman nüfusuyla Nijerya benzer rolü üstlenmeye çalışıyor. Şimdiye kadar ülkede sadece bir İslami banka mevcuttu, fakat geçen sene hükümet 326 milyon dolarlık ve yedi senelik faizsiz bono ihraç etti.

Büyük bölgeler, düşük mali eğitim ve düzenleme eksikliğiyle Afrika piyasasının doğası İslami bankaların bu ülkelerde varlığını sürdürmesini engelliyor.

Bu noktada Afrika'daki İslami finans özel veya ulusal bonolarla yayılmaya çalışıyor. Afrika hükümetleri İslami finansı yatırımcı havuzunu genişletmek ve para toplamak için kullanıyorlar. Örneğin Senegal ve Güney Afrika 2014 yılından beri faizsiz bono ihraç ediyor.


Avrupa

2008 krizinden sonra İslami finans riskli Batı bankacılığına nispeten güvenli görülmeye başladı. Faizsiz bonolar yeni piyasalar için olumlu sinyal veriyordu. İslami fonlar büyük miktardaki likiditeye ulaşmak için fırsat teşkil ediyor ve İslami bankalar yerel Müslüman topluluklarından kar elde etmeyi sağlıyor.

Londra Batı'da şeriatla uyumlu finans alanında lider olmayı hedefliyor. Bugün İngiltere'de beş lisanslı İslami banka mevcut. Ayrıca 20'nin üzerinde geleneksel banka İslami mali ürünler teklif ediyor. Bunun haricinde 700 milyon dolarlık varlıklardan oluşan İslami fonlarla birlikte Londra hisse senedi borsasında toplam miktarı 50 milyar dolar olan 65 faizsiz bono mevcut.


Lüksemburg euro bölgesinde İslamı finansta öncü

Diğer Avrupa ülkeleri de İslami finans alanında önemli adımlar atıyorlar. Lüksemburg ulusal faizsiz bono ihraç eden ve şeriatla uyumlu 49 fona ev sahipliği yapan ilk euro bölgesi ülkesidir.

Almanya son on yılda birkaç kez faizsiz bono ihraç etmiştir ve 2015 yılında ülkedeki ilk İslami banka (KT Bank AG) kurulmuştur.

İsviçre daha ziyade İslami sigorta ve tekafüle odaklanmış görünüyor.

Avrupa'nın en büyük Mnüfusuna ev sahipliği yapan Fransa gelecek vadeden bir piyasadır. Fransa'nın eski Maliye Bakanı ve IMF mevcut Başkanı Christine Lagarde İslami finansın gelişimi için büyük adımlar attı. Yine de bankalar ülkenin terörist saldırılarına hedef olduğu bir dönemde İslam'la ilişkili her şeyden kaçınmaya çalışıyorlar.


Amerika

Bazı ABD bankaları şeriatla uyumlu ürünler teklif etseler de bu ürünler dikkate değer boyutlarda değildir. Güney Amerika'da ise İslami finans yol almaya başlıyor. 2017 yılında Surinam'da kıtanın ilk İslami bankası olan Trustbank Amanah açıldı.


İslami finans nedir?

İslami finans mali işlemleri ve bankacılık operasyonlarını İslami şeriat kurallarına uygun olarak gerçekleştirmeye denir. Bugün 2.2 trilyon dolarlık bir endüstri olan ve 60 ülkeyi kapsayan İslami finans oldukça genç bir kurumdur. İslami bankalar 1.5 trilyon dolarla İslami finansın en büyük aktörleridirler. 2017 yılı Reuters raporuna göre İslami bankaların varlıkları 2.7 trilyon dolara ulaşmış ve  şeriatla uyumlu varlıkların toplam hacminin 2021 yılında 3.5 trilyon dolar olması bekleniyor. IMF 2019 yılından beri İslami finansı finansal sektör değerlendirmelerine eklemeyi planlıyor.


Kaynak: https://www.gfmag.com/topics/blogs/islamic-finance-just-muslim-majority-nations

Size ne düşünüyorsunuz

Yorum


Piyasanın korku & açgözlülük endeksi
Korku (Ko)
Açgözlülük (Aç)
 • 3 gün
 • Dün
 • Bugün
Detaylar İçin Tıklayın powered by : alternative

bfmedia/data

BTC $ 10,693.769
ETH $ 349.786
XRP $ 0.239
USDT $ 1.000
BCH $ 214.583
LTC $ 45.534
LiNK $ 10.539
BSV $ 155.557
ADA $ 0.094
EOS $ 2.535
powered by : bittrex

Piyasanın korku & açgözlülük endeksi
Korku (Ko)
Açgözlülük (Aç)
 • 3 gün
 • Dün
 • Bugün
Detaylar İçin Tıklayın powered by : alternative

bfmedia/data

BTC $ 10,693.769
ETH $ 349.786
XRP $ 0.239
USDT $ 1.000
BCH $ 214.583
LTC $ 45.534
LiNK $ 10.539
BSV $ 155.557
ADA $ 0.094
EOS $ 2.535
powered by : bittrex