Çin'de "Sanal Para" Bulundurma ve Ticaretini Yapmanın Yasal Analizi

"Sanal para birimi", blokzincir teknolojisinin yaygınlaştırılması konusunda ne kadar olumlu olursa olsun, pratik düzeyde, "sanal para birimi" bulundurmak ve ticaretini yapmak isteyen kullanıcılar, bulunduğu ülkenin kanunlarına ve düzenlemelerine kesinlikle uymalıdır.

Çin'de "Sanal Para" Bulundurma ve Ticaretini Yapmanın Yasal Analizi
 • Özet
 • 4 Eylül 2017'de Çin Halk Bankası da dahil olmak üzere yedi bakanlık ve komisyon tarafından "Token İhracı Finansman Risklerinin Ön İlişkin Duyuru" yayınlanmıştır .      
 • "Bitcoin Risklerini Önleme Bildirimi" ne göre, Bitcoin bir para birimi değil, bir sanal emtia olmalıdır.

Sanal para "(Cryptocurrency) birçok propagandada" para birimi "veya" finansal Yatırım ürünü "olarak konumlandırılmıştır, ancak herkes onu nasıl algılarsa, finans alanında" sanal para "nın" para birimi "üzerinde kesindir .Çin'de özellikle" sanal para 4 Eylül 2017'de Çin Halk Bankası da dahil olmak üzere "Token İhracı Finansman Risklerinin Ön İlişkin Duyuru" (bundan böyle "4 Eylül Duyurusu" olarak anılacaktır) 'na göre, Sözde "sanal para", para otoritesi tarafından ihraç edilmez, yasal tazminat ve zorlama gibi parasal niteliklere sahip değildir, para birimi ile aynı yasal statüye sahip değildir ve piyasada para birimi olarak kullanılamaz.

Buna ek olarak, "Bitcoin Risklerini Önleme Bildirimi" ne (2013 No. 289) (bundan böyle "289 Sayılı Genelge" olarak anılacaktır) göre, Bitcoin doğası gereği, belirli bir sanal emtia olmalıdır. Para birimine eşdeğer hukuki statü piyasada para birimi olarak kullanılamaz ve kullanılmamalıdır. Bu, Çin'in 4 Eylül Duyurusu ve 289 Sayılı Genelge gibi sanal mevcut mali düzenleme politikalarına göre, "para birimi" yasal olarak kayıtlı olmayan ve finansal ve Yatırım niteliklerini içeren bir konudur. "Finans sektöründe" sanal para "nın yasal ihale ile takas edilmesi, alınıp satılması veya karşı taraf olarak satılması veya finanse edilmesi yasaktır.

Ancak, "sanal para" nın ademi merkeziyetçilik ve nakil işlem özellikleri nedeniyle, teknoloji ve denetim tehlikede olabilir. Bu yüzden, bu dünyada "sanal para birimi" bulunduran ve ticaretini yapanlar hala yaygın. Bu, dijital ekonominin hızla gelişmesiyle birlikte, Çin'in finansal denetimi ve sosyal düzeni üzerinde pozlama "sanal para birimi" ne de daha fazla insan katılıyor.

Bu makalenin amacı, Çin vatandaşlarının Çin'deki "sanal para" bulundurma ve ticaretini yapmaları, 4 Eylül Duyurusu ve 289 Sayılı Genelge ile analiz etmektir. "Sanal para birimi" biçiminin özelliğinden ve kullanılan teknolojiden bu makale, makale mümkün kapsamlı analiz ve tartışma yürütmek için birden fazla başo ile başlayacaktır.

Bu sefer "sanal para birimi", toplu inceleme veya çıkarılan yasal dijital para birimlerini içermez, Çin'deki işletmelerin satın alın ,ımı veya işletilmesi için bir ödeme veya tahsilat aracı olarak "sanal para biriminin" kullanılmasını da içermez.

"Sanal para biriminin" edinilmesi

 • İlgili taraf çevrede yaşayan gerçek bir kişidir, herhangi bir bedel ödemeden "sanal para" madenciliği, airdrop veya hediye kabul etme yoluyla "Sanal para" elde eder. 4 Eylül Duyurusu ve 289 Sayılı Dış giyim yasaklamaz, ancak mali denetim dış giyim desteklemez.
 • İlgili taraf dolaşan gerçek bir kişidir, yasal ihalenin ödenmesi bir kuruluş veya şahıs den "sanal para" elde eder. 4 Eylül Duyurusu ve 289 Sayılı Genelge bu eylemi yasaklamaz, sanal ancak para birimi satan kuruluş veya bireyin, yasal para birimi ile "sanal para birimi" arasında değişim veya satış yapma yasayı olduğundan şüphelenilebilir.
 • İlgili taraf, Çin yasal olarak fon kullanarak başka bir "sanal para" satın alan bir Çin vatandaşıdır.4 Eylül Duyurusu ve 289 Sayılı Genelge bu eylemi eylemi yasaklamaz.
 • İlgili taraf, kendi yasal olarak elde ettiği belirli bir "sanal para" ya sahip olup, belirteç başka bir "sanal para" elde eder. 4 Eylül Duyurusu ve 289 Sayılı Genelge, kara para aklama söz konusu tekrar bu eylem için eylem yasaklamaz.

"Sanal Para Birimi" Satışı ve Çekilmesi

 • İlgili tarafın elinde bulundurduğu “sanal para birimini” ücretsiz olarak başkalarına verir. 4 Eylül Duyurusu ve 289 Sayılı Genelge bunu barklamaz. Üstelik 289 sayılı Genelge, Bitcoin'i sanal bir emtia olarak ele alın. Malların hediye edilmesi irade özerkliği kapsamına girilmelidir, ancak alıcı, Çin vergi makamlarına ücretsiz olarak elde edilen varlıklar için kişisel gelir vergisi beyan etmelidir.Vergi beyannamesi yapılmazsa, vergi kaçırma şüphesi söz konusu olacaktır.
 • İlgili taraf, RMB ödeyerek "sanal para birimi" satın alır ve daha sonra bunu satıp yabancı para birimi olarak parayı çeker. Yada yabancı para ödeyerek yurtdışında "sanal para" satın alır ve ardından satıp Çin para birimi yuan olarak parayı çeker. Para birimi altında, para biriminden para birimine işlem dönüşümü olsun, esasen Çin'in döviz kontrol ihlal eder ve kara para aklama suçundan şüphelenilir.
 • İlgili taraf Çin vatandaşı olup, sahip olduğu "sanal parasını" satıp parayı çektikten sonra sahip olduğu "sanal parasını" satıp parayı çektikten sonra, kar gibi, Çin vergi dairesine kişisel gelir beyan gerekir.Vergi beyannamesi verilmezse, kaçakçılığından şüphelerindenelenilir. 
 • İlgili taraf, kara para aklama ve vergi kaçak içermeden, yasal olarak elde etmek "kişiden kişiye özel işlem yapmak üzere aktarılsın." 4 Eylül Duyurusu ve 289 Sayılı Genelge bunu yasaklamaz, ancak politika tarafından teşvik edilmez.
 • İlgili taraf Çin vatandaşı olup, bildiği haldeyken "sanal para birimi" başlarına satarsa ve dolaylı olarak yasa dışı yollardan başkalarına para giriş ve çıkışlarda yardımcı olursa, kendisi kara para aklama suçundan şüphelenilir. 

"Sanal para işlem işlem hizmetleri"

 • 4 Eylül Duyurusun'da mesaj gibi herhangi bir kuruluş veya bireyin "sanal para birimi" için fiyatlandırma ve bilgi aracı hizmetlerinin sağlanmasını içeren, kişiler arasındaki işlemler için eşleştirme bilgileri de dahil olmak üzere "sanal para birimi" bilgileri sağlamaları yasaktır.
 • Herhangi bir kuruluş veya bireyin Çin içinde veya dışında "sanal para birimi" "sanal para birimi" işlem hizmetleri sağlamaları, RMB sermaye havuzları kurmaları ve toplamaları yasalarca yasaklanmıştır.
 • Herhangi bir kuruluş veya bireyin "Sanal para birimi" düzenlemesi ve RMB yasalarca yasadışı çekme suçundan veya para toplama sahtekarlığı suçundan şüphelenilir.
 • Herhangi bir kuruluş veya bireyin bir organizasyon sistemi oluşturmak ve bireyler arasında işlemler yoluyla iş yapmak için "sanal para birimi" veya buna karşılık gelen işlem hizmetleri sağlaması yasalarca yasaklanmıştır ve yasa dışı faaliyetlerden ve kamu mevduat yasa dışı olarak çekildiğinden şüphelenilmektedir. Organizasyon sisteminde farklı seviyeler ve komisyon mekanizmaları varsa, mlm suçundan şüphelenilebilir.
 • Herhangi bir kuruluş veya bireyin, Çin'in döviz kontrolünü atlayan fon giriş ve hizmetlerini sübjektif olarak sağlamak için "sanal para birimi" işlem yapmak bir yeraltı banka hizmeti ve kara para aklama şüphesi vardır.

Genel olarak, bir kez satın alınabilir "sanal para" satın almak ve elinde bulundurmak isterse, bu güncel bir yolla elde edilebilir, ancak satış sırasında yasayı çiğneme yukleme. Başka düzenlenen ve bir fon havuzu içeren bir "sanal para birimi" ihrac ve işlem hizmetleri temelde Çin'in mevcut yasa ve ihlallerini ihlal etmektedir.

Birçok yerel mahkemenin kararına göre, "sanal para" bir hap olarak kabul edilir ve korunur. "Sanal para" elde etmek için madencilik, 4 Eylül Duyurusu ve 289 Sayılı Genelge'nin yasaklayıcı hükümlerine aykırı olmamakla birlikte, nakit elde etmek için bir kanal dağıtıcı. Madencilik şirketlerinden "sanal para birimi" nin kişisel olarak edinilmesi, müşterilerin belirtilen 4 Eylül Duyurusu ve 289 Sayılı Genelge 'nin yasaklayıcı hükümlerini ihlal etmez, ancak satın alma işleminden sonra, yeniden satış, kara para aklama ve yasa dışı para toplamayı önleme mali denetimini yaparak hesabın zarar görmesine neden olabilir. 

On yılı aşkın bir geliştirilmesinin ardından, "sanal para birimi", blokzinciri teknolojisinin yaygınlaştırılmasında çok yararlı bir öneme sahiptir ve "sanal para birimi biriminin" çeşitli para birimi yönetimi departmanları ile dijital para biriminin aktifleştirilmesi ve tanıtımını da hızlandırmıştır. 

Yasal dijital para biriminin Yaygın Kullanımı, başkasının hizmetinin Büyük ölçüde artıracak ettik iş uzerinde Büyük Bir ölümlü etkiye Sahip olacaktır. Tüm bunlar, "sanal para" endüstrisinin inovasyonundan ve deneyimlerinden faydalandı. Yasal dijital para birimi ile "sanal para birimi" arasındaki temel fark, yasal olarak çevrimdışı arkadaşlar ilişkilendirilip ilişkilendirilmemesinde yatmaktadır. Şu anda, "sanal para birimi"  hala finansal oyunlar veya analog diskler özgür gerçek emek ve üretimle hiçbir ilgisi yok. Bu sınır yurt aşmak için, yurtdışıyla ilgili ayrıntılı yasaları uygulamaları ve çevrimdışı varlıkları yasalar birbirine bağlanmaları gerekiyor. Token'da, borsaların mevcut bilgi başka bir dizi kod, hisse senedinin yasal tutulmasını temsil eder.

"Sanal para birimi", blokzincir teknolojisinin yaygınlaştırılması konusunda ne kadar sanal olsun, pratik yürütme, "bulundurmak ve ticaretini yapmak isteyen, ülkedeki kanunlarına ve düzenlemelerine kesinlikle uymalıdır. Halk, "sanal para birimi" ile temasa geçtiklerinde yasa ve düzenlemelere kesinlikle uyabilmeleri için Çin'in "sanal para birimi" ile ilgili yasa ve çevreleri hakkında belirli bir anlayışa sahip olmalıdır. "Sanal para" nın çok küçük bir izleyici kitlesi ve güçlü bir profesyonelliği vardır. 


Sanal para  nedir?

Sanal para, ödemelerin işlenmiş yardımcı olan bir teknolojidir. Yazılı öğretilebilir. Cüzdan veya bulut gibi çeşitli cihazlarda saklanabilir. Para birimi takas edilebilir. Sanal para, dijital para veya elektronik para birimidir.
Kaynak: 8btc.com

çin

Bu haber için oy ver.

Yorumlar (0)

Henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan sen ol.
ÜLKELERİN YASALLIK DURUMLARI