Blokzincir ve IoT Entegrasyonu Hızlanıyor

Blokzincir ve IoT Entegrasyonu Hızlanıyor

Gartner'ın sunduğu rapora göre, nesnelerin interneti (IoT) ve blokzincir arasındaki entegrasyon beklenenden hızlı bir gelişim kaydediyor.

Araştırma kuruluşu Gartner, 500’ün üzerinde ABD’li şirket ile blokzincir ve IoT teknolojilerinin entegrasyonuna ilişkin bir anket gerçekleştirdi. Ankette katılımcılara şirketlerin bu alanlardaki faaliyetlerine yönelik sorular yöneltildi.

Blokzincir ve nesnelerin interneti (Internet of Things) arasındaki uyum, dijital dönüşüm sürecindeki en önemli halkalardan birini oluşturacak gibi görünüyor. Araştırmaya göre bu uyum beklenenden hızlı bir ilerleme göstermekte. 

Raporda, hâlihazırda ABD’deki IoT teknolojisi uygulayıcısı şirketlerin 4’te 3’ünün blokzincir uygulamalarını çoktan benimsediği veya 2020 sonlarına kadar deneyimlemeyi planladığı görülüyor.

Blokzincir uygulayıcısı şirketlerin %86’sı ise iki teknolojiyi bir arada kullandıkları çeşitli projeler üzerinde çalışıyor.

ABD’deki IoT teknolojisi uygulayıcısı şirketlerin 4’te 3’ü blokzincir uygulamalarına uyum sağlıyor.

5 aşamalı bir süreç

Kurum temmuz ayında yapmış olduğu bir çalışmada, blokzincire dair abartılı beklentilerin geçirdiği evreleri tasvir eden bir grafik yayınlamış ve bazı öngörülerde bulunmuştu. Buna göre blokzincir sektörü ve blokzincirle etkileşim sonucu oluşması beklenen birçok sektörün gelişim evreleri 5 ana zaman bölümüne ayrılıyor.

İlk aşamada inovasyonun tetiklenmesi, sonrasında “hype”ın (yoğun beklentiler) gittikçe artarak en abartılı seviyelerine ulaşması, devamında ise hayal kırıklıklarını içeren büyük bir düşüş evresine girilmesi öngörülüyor. 

Blokzincire dair abartılı beklentilerin geçireceği evreler.

Bu 3 aşamadan sonra gerçekleşecek bir toparlanma ve aydınlanma evresi, beklentileri tekrar yukarı doğru tırmandırmaya başlıyor. Son olarak ise stabil bir verimlilik evresine girileceği düşünülüyor. Bu doğrultuda tüm sektörler hakkında 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl ve fazlasına uzanan bir döngü tamamlama süresi öngörülüyor.

Kuruma göre blockchain teknolojisi şu anda 3. evrede bulunuyor; yani beklentilerin en az az olduğu aşamada. Son araştırmanın vurguladığı blokzincir ve IoT entegrasyonundaki mevcut gelişim ise bu tablodaki “tekrar yükselme” bölümü olan 4. aşamaya doğru ilerlemekte.

Blokzincir ve IoT birlikteliğinin faydaları

Blockchain ağları, çoklu süreçler arasında kurulacak ilişkilerde, bileşenler arasında paylaşılan verilerin bütünlüğünü güvenilir şekilde doğrulayabilmeleri nedeniyle umut vadeden bir yenilik olarak ortaya çıktı. IoT ise nesneler arasında köprü kurulması için tasarlandı. IoT ve blockchain'in entegrasyonu, fiziksel dünyadaki nesneler ile süreçlerin hesaplandığı sanal ortamlar arasında bağlantı kurulması yönünde önemli bir adım olacak. Sürecin genel itibarıyla nasıl işlediği, Gartner’ın oluşturduğu aşağıdaki şemadan incelenebilir:

Blokzincir ve IoT birlikteliğinin faydaları.

Rapora göre “Blokzincir ve IoT uygulamalarının entegrasyonu sonucunda sağladığınız en büyük fayda nedir?” sorusuna, anket katılımcılarının %63’ü “veri güvenliğinin ve çoklu işlem süreçlerindeki güvenilirliğin artması” yanıtını verdi.

%56’lık kesim verim artışı ve masrafların düşmesi şıkkını seçerken, gelirlerin ve iş fırsatlarının arttığını söyleyenlerin oranı ise %43 oldu. Sadece %37’lik bir kitle, en büyük faydalarını “kurucuların veya katılımcıların deneyiminin artması” olarak belirledi.

Bazı zorluklar yaşanabilir

Gartner Başkan Yardımcısı Avivah Litan’a göre bu iki teknolojinin birlikteliği, vadettiklerinin yanında teknik ve ticari birtakım zorlukları da beraberinde getiriyor. Örneğin blokzincir ağlarının getireceği protokol değişiklikleri, nesnelerin interneti cihazları ile uyumsuzluk yaratabilir. Ya da bazı blokzincir platformları çok yüksek sayıdaki IoT cihazını birbirine bağlarken ölçeklenebilirlik problemi yaşayabilir. 

Litan’a göre uzun vadede bu birliktelikten yenilikçi aygıtlar ve iş modelleri doğacak. Ancak kurumun tahminlerine göre sürecin tam olarak olgunlaşmasının 5 ila 10 yıl sürmesi bekleniyor. Erken yol alanlar daha fazla kazanç sağlayabilecek olsalar da bunun yorucu bir deneyim olacağının da akıldan çıkarılmaması gerekiyor.


Kaynaklar: 

https://blogs.gartner.com/avivah-litan/2019/12/05/iot-integration-sweet-spot-blockchain-per-gartner-survey/

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-09-12-gartner-2019-hype-cycle-for-blockchain-business-shows

Etiketler:

blockchain iot gartner

Size ne düşünüyorsunuz

Yorum

bfmedia/data

BTC $ 8303
XRP $ 0.21923
ETC $ 8.28694
ETH $ 159.932
ADA $ 0.04307
LTC $ 53.026
USDT $ 0.998
TRX $ 0.016

bfmedia/data

BTC $ 8303
XRP $ 0.21923
ETC $ 8.28694
ETH $ 159.932
ADA $ 0.04307
LTC $ 53.026
USDT $ 0.998
TRX $ 0.016