Bitcoin Küresel CO2 Emisyonunun %0.03-0.06’dan Sorumlu

Bitcoin Küresel CO2 Emisyonunun %0.03-0.06’dan Sorumlu

Yapılan araştırma, Bitcoin madenciliğinin küresel karbondioksit emisyonunun 0.03-0.06%'nı kullandığını gösteriyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yapılan araştırma, Bitcoin madenciliğinin her yıl yaklaşık 10‑20 megaton (Mt) karbondioksit (CO2) ürettiğini ortaya koydu. Bu da BTC’nin küresel CO2 emisyonunun 0.03-0.06%'dan sorumlu olduğunu gösteriyor.

Bitcoin ne kadar enerji kullanıyor?

Farklı metodolojiler, sınırlı veri kullanılabilirliği endüstrideki yüksek değişken şartlar nedeniyle bitcoinin enerji kullanımını hesaplamak zorlaşıyor. Bu nedenle tahminler dikkatli yorumlanması konusunda IEA uyarıyor.

IEA  raporuna göre, yıllık bitcoinin elektrik tüketimi yaklaşık 20‑80 TWh (terawatt saat), yani küresel elektrik kullanımının %0.1-0.3 olarak tahmin ediliyor. Ajansın kendi tahminine göre bu rakam yıllık 45 TWh. 

IEA tarafından yapılan araştırmaya göre bitcoin CO2 emisyonunun 0.03-0.06%'nı kullanıyor.

kaynak: iea.org

Rapora göre, bitcoin bu yılın ilk 6 ayı 29 TWh enerji tüketti. Altı ayda kullanılan enerji, İrlanda'nın bir yılda kullandığı enerjiden (26 TWh) daha fazla. Fakat elektrikli araçlarla kıyasladığımızda, tüketilen enerji miktarının az olduğunu düşünebiliriz. Elektrikli araçlar 2018 yılında 58 TWh enerji kullandı.

Bitcoin madenciliğinde yenilenebilir enerji de kullanılıyor

Bitcoin madenciliğinde konum seçmek için birçok etkenler var. Bunlara, ucuz elektrik, uygun düzenleme ortamı, hızlı internet bağlantısı ve serin iklimler dahildir. Bu nedenle, en çok tercih edilen bölgeler arasında Çin, İzlanda, İsveç, Norveç, Pasifik Kuzeybatısı, Quebec, New York etrafındaki bölgeler var.

Madenciliğin yaklaşık %60-70'i Çin'de yapılıyor. Çin'de elektrik üretiminin üçte ikisi kömürden alınıyor. Bitcoin madenciliği yapan tesisler daha çok Çin'in uzak bölgelerini tercih ediyor. Çünkü, ucuz elektrik bağlamında avantaj sağlayan zengin hidro veya rüzgar kaynakları mevcut. Bu nedenle, Çin'de BTC madenciliğinin %80'i Sichuan eyaletinde yapılıyor.

Diğer BTC madenciliği merkezlerine yenilenebilir enerji kaynakları hakim. Örneğin, İzlanda'da %100 yenilenebilir enerji kaynakları mevcut. Bu rakam diğer bölgelerde de 80'nin üstünde, Quebec (%99.8), Norveç (%98).

Rapora göre, 2019 Haziran ayında yapılan bir analiz, BTC madenciliğinde en az %74'nün yenilenebilir enerji kullanıldığını tahmin etmekte. Yapılan başka bir analiz 93 adet BTC madencilik tesislerinden alınan verilere dayanıyor. Bu analize göre, kullanılan erenjinin %76'sı yenilenebilir enerji kaynaklarını içeriyor. Araştırmada verilerin alındığı 93 tesis, küresel madencilik kapasitesinin üçte birini oluşturuyor.

Kaynak: https://www.iea.org/newsroom/news/2019/july/bitcoin-energy-use-mined-the-gap.html 


Etiketler:

iea bitcoin co2

Size ne düşünüyorsunuz

Yorum

bfmedia/data

BTC $ 7356.307
XRP $ 0.2249
ETC $ 3.7901
ETH $ 147.015
ADA $ 0.03714
LTC $ 44.543
USDT $ 0.99986
TRX $ 0.01422

bfmedia/data

BTC $ 7356.307
XRP $ 0.2249
ETC $ 3.7901
ETH $ 147.015
ADA $ 0.03714
LTC $ 44.543
USDT $ 0.99986
TRX $ 0.01422