BDDK'dan Finansal Piyasalarla İlgili Yeni Yönetmelik

BDDK'dan Finansal Piyasalarla İlgili Yeni Yönetmelik

Resmi Gazete’de ekonomi ve finans alanını geniş ölçekte ilgilendiren bir karar yayınlandı.

Özetle:

  • Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle "Finansal sisteme olan güveni zedeleyerek sistemik riske neden olabilecek şekilde bilgi ve söylentiler yaymak" yasaklandı.

Resmi Gazete’de bugün Finansal Piyasalarda Manipülasyon Ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik yayınlandı. Yönetmelik  kararıyla finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlem ve uygulamalara ilişkin yeni uygulamalar belirlendi.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 76/A maddesi kapsamına giren yönetmelik finans ve ekonomi alanındaki kurum, kuruluş, banka, şirket ve kişileri etkileyecek nitelikte. Ancak yönetmeliğin uygulanacağı kapsam alanı ve sınırları belirtilmedi. Birçok fiilin yasak kapsamına girmesiyle birlikte yönetmeliğe tepkiler geldi. 

Hükümlerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yürütüleceği yönetmeliğin en çok tepki çeken yaptırımı ise 4. Madde’nin ı bendinde yer alan “Finansal sisteme olan güveni zedeleyerek sistemik riske neden olabilecek şekilde bilgi ve söylentiler yaymak.” ifadesi oldu. Bu ifade her türlü sosyal medya platformlarında yapılacak paylaşımları ve içerikleri da kapsamına alıyor gibi görünüyor. 

Üç bölümden oluşan yönetmeliğin 11 bendden oluşan 4. Madde’nin verildiği ikinci bölümünde bulunan Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler içerisindeki finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlem ve uygulamaları bentlerle şöyle sıralandı:

a) Bir finansal aracın arzına, talebine veya fiyatına ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandıran veya uyandırabilecek olan ya da döviz kuru ve faiz dahil bir finansal aracın fiyatının anormal veya yapay düzeyde tutulmasını sağlayan ya da sağlayabilecek olan işlemlere bu amaçları sağlamak kastıyla dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.

b) Arz talep dengesinin normal şartlarda gerçekleşmediği dönemlerde, finansal piyasaların dalgalanmasından ya da sığlığından faydalanmak suretiyle, finansal piyasaların düzensizliğini artıracak ya da istikrarını olumsuz etkileyecek şekilde, bir finansal aracın fiyatına veya faiz, döviz kuru, CDS gibi referans değerlere etkide bulunacak işlemlere dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.

c) Bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerine ilişkin veya bankalarca yurt dışına TL likidite sağlanmasına ilişkin Kurulca alınan karar ve sınırlamaların, işlemlerin erken itfası, vadesi gelen işlemlerin ötelenmesi ve/veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi dahil olmak üzere, dolaylı yöntemler kullanılarak aşılmasına ya da söz konusu Kurul kararlarının etkisizleştirilmesine yönelik işlem ve uygulamalar gerçekleştirmek veya bu tür işlem ve uygulamalara aracılık etmek.

ç) Aldatıcı bir mekanizma veya kurgu yoluyla döviz kuru ve faiz dahil bir finansal aracın fiyatını etkileyen veya etkileyebilecek işlemlere dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.

d) Bir finansal aracın arzına, talebine veya döviz kuru ve faiz dahil fiyatına ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandıran ya da uyandırabilecek olan ya da bu fiyatın anormal veya yapay düzeyde tutulmasını sağlayan ya da sağlayabilecek olan yanlış veya yanıltıcı bilgi veya söylentileri, internet dahil herhangi bir kitle iletişim aracı yoluyla ya da başka bir yolla yaymak.

e) Öncesinde pozisyon alınmış bir finansal araç hakkında, alınan pozisyonla ilgili çıkar çatışmasının kamuoyundan gizlenmesi suretiyle, internet veya diğer kitle iletişim araçları yoluyla görüş bildirerek söz konusu finansal aracın, faiz oranı ve döviz kuru dahil, fiyatı üzerinde etkide bulunmak veya bulunmaya çalışmak.

f) Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiği ya da bilmesi gerektiği halde, bir referans değer hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgiler iletmek, yanlış veya yanıltıcı girdiler sağlamak ya da bir referans değerin hesaplanmasını manipüle edici herhangi bir davranışta bulunmak.

g) Bir finansal aracın arz veya talebi üzerindeki hakim rolün kullanılması suretiyle finansal aracın alım satım fiyatlarını sabitlemeye veya başka bir haksız kazanç sağlamaya yönelik eylemlerde bulunmak.

ğ) Finansal piyasaların açılış ve kapanışlarında, faiz ve döviz kuru dahil bir finansal aracın açılış veya kapanış fiyatlarını etkileyen veya etkileyebilecek alım veya satım işlemleri gerçekleştirerek bu açılış ya da kapanış fiyatlarına göre pozisyon alan yatırımcıların yanlış yönlendirilmesini sağlamak.

h) Tasarruf sahiplerini gerçeğe aykırı veya yanıltıcı şekilde yönlendirmek.

ı) Finansal sisteme olan güveni zedeleyerek sistemik riske neden olabilecek şekilde bilgi ve söylentiler yaymak.


Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200507-8.htm 

Size ne düşünüyorsunuz

Yorum


Piyasanın korku & açgözlülük endeksi
Korku (Ko)
Açgözlülük (Aç)
  • 3 gün
  • Dün
  • Bugün
Detaylar İçin Tıklayın powered by : alternative

bfmedia/data

BTC $ 10,740.150
ETH $ 348.911
XRP $ 0.233
USDT $ 1.000
BCH $ 216.131
LTC $ 44.881
LiNK $ 9.766
BSV $ 156.857
ADA $ 0.083
EOS $ 2.530
powered by : bittrex

Piyasanın korku & açgözlülük endeksi
Korku (Ko)
Açgözlülük (Aç)
  • 3 gün
  • Dün
  • Bugün
Detaylar İçin Tıklayın powered by : alternative

bfmedia/data

BTC $ 10,740.150
ETH $ 348.911
XRP $ 0.233
USDT $ 1.000
BCH $ 216.131
LTC $ 44.881
LiNK $ 9.766
BSV $ 156.857
ADA $ 0.083
EOS $ 2.530
powered by : bittrex