ABD'deki İki Finans Kurumunun Liderlerinin Bakış Açısıyla Finans Sektöründeki Değişikliklere Bakmak

Son zamanlarda, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki büyük finansal düzenleme kurumunun başkanları, kripto dijital varlıklar hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

ABD'deki İki Finans Kurumunun Liderlerinin Bakış Açısıyla Finans Sektöründeki Değişikliklere Bakmak

Özetle

  • ABD'nin kripto dijital varlıklara ilişkin düzenleyici politikasının ilgili değişikliklere uğraması beklenebilir. Şu anda kripto dijital varlıkların uygulanmasını kısıtlayan ana engel, düzenleyici politikalardır.
  • Finans sektöründeki blokzinciri uygulama yenilikçileri için, gerçekten de sadece gelecekteki gelişme eğilimlerinin getirdiği fırsatları kavramak değil, aynı zamanda belirli operasyon sürecindeki temel yasal gerekliliklere dokunmamak da gereklidir.

Son zamanlarda, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki büyük finansal düzenleme kurumunun başkanları, kripto dijital varlıklar hakkındaki görüşlerini dile getirdi. ABD menkul kıymetler endüstrisini denetlemekten sorumlu SEC komitesi başkanı Jay Clayton, gelecekteki hisse senetlerinin hepsinin genelleme şeklinde olacağına inanıyor. 

Federal bankacılık sistemini denetleyen OCC'nin vekili yöneticisi Brian Brooks, DeFi'nin yakında bankacılık sektörüne uygulanacağına ve bankaların artık finansal işler için gerekli bir organizasyon olmayacağına inanıyor. 

Onların dijital varlık endüstrisindeki görüşleri çok yeni değil. Bununla birlikte, bu görüşler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki büyük finansal düzenleme kurumunun başkanları tarafından ifade edildi ve bu, ABD finansal denetiminin kripto dijital varlıklara yönelik tutumunun kademeli olarak değişmeye başladığını gösteriyor. ABD'nin kripto dijital varlıklara ilişkin düzenleyici politikasının ilgili değişikliklere uğraması beklenebilir. Şu anda kripto dijital varlıkların uygulanmasını kısıtlayan ana engel, düzenleyici politikalardır. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda düzenleyici politikalarını düzeltirse, doğal olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kripto dijital varlık endüstrisinin hızla gelişmesi beklenecektir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde üç ana mali düzenleme kurumu vardır. OCC, federal bankacılık sistemini denetlemekten sorumludur. SEC, menkul kıymetler endüstrisinin düzenlenmesinden sorumludur. CFTC, emtia türevlerinin düzenlenmesinden sorumludur. Üç finansal düzenleme kurumu arasında, CFTC, kripto dijital varlıklara karşı çok açık ve öncü bir düzenleyici tavra sahiptir. 

Temmuz 2017'de CFTC, bir başlangıç şirketi LedgerX'e kripto dijital para türevleri için bir ticaret ve takas lisansı verdi. CFTC'nin bu tutumu, ABD pazarında kripto dijital para türevlerinin gelişimini teşvik etti. Aralık 2017'nin sonunda CME ve CBOE, bitcoin vadeli işlem ticareti sağlamaya başladı ve LedgerX, bitcoin opsiyon ticareti sağlamaya başladı. Bu, Bitcoin tabanlı türev alım satım hizmetleri sağlayan ilk küresel düzenlenmiş türev borsasıdır.

Üç mali düzenleme kurumu arasında SEC'in çok ihtiyatlı ve muhafazakâr bir düzenleyici tavrı var. Bir token bir menkul kıymet özelliğine sahipse, operasyonunun menkul kıymetler kanununun gerekliliklerine uygun olarak yürütülmesi gerektiği vurgulanmıştır. SEC'in bakış açısına göre, Bitcoin ve Ether'e ek olarak, diğer kripto dijital para birimleri de menkul kıymet olarak kabul edilebilir. SEC ayrıca menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğini düşündüğü öğeleri kovuşturmaya devam ediyor. Bu nedenle, ABD piyasası, menkul kıymetler sektörünün genelleştirilmesinde nispeten yavaş bir şekilde gelişmektedir. Ana gelişme alanı, gayrimenkul gibi alternatif varlıklardır. Bununla birlikte, mevcut ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında, bu husus çok kısıtlayıcıdır, bu nedenle bu tür varlıkların tokenleştirilmesinin ilgili gelişimi nispeten yavaştır. Bu, bu alanın gelişimini uluslararasılaşma yönünde gelişmeye zorladı.

OCC kısa süre önce Coinbase'in eski baş hukuk görevlisini vekil direktör olarak atadı. Onun liderliği altında, OCC kısa süre önce federal sistemdeki bankaları kripto dijital para birimi ile ilgili hizmetler sağlamaya teşvik etmek için bir dizi politika yayınladı. En önemli yeni politikalardan biri, federal sistem bankalarının dijital sabit döviz teminatı için saklama hizmetleri sağlamasına izin vermektir.

Açıkçası, bu iki finansal düzenleme kurumunun liderleri, blokzinciri ve kripto dijital varlıkların finans sektörüne getirdiği paradigma değişikliklerini kabul ettiler. Örneğin, OCC liderleri açıkça gelecekte finansal hizmetlere ihtiyaç duyulduğunu, ancak bankalar aracılığıyla tamamlanamayabileceklerini belirttiler. Aslında, blokzincirinin mevcut menkul kıymetler endüstrisine ve bankacılık endüstrisine getirdiği paradigma değişikliklerinin, gelecekte artık bankacılık endüstrisi ile menkul kıymetler endüstrisi arasında bölünmemesine neden olması muhtemeldir. Gelecekteki finansal iş, dağıtılmış muhasebe teknolojisine dayalı finansal piyasa altyapısına dayanacak ve dijital varlıklar ve dijital para birimleri, varlıkların ve para biriminin ana biçimleri haline gelecektir. Böyle bir değişiklik, halihazırda ayrı ayrı yürütülen mali hizmetlerin aynı altyapı üzerinde yürütülmesini sağlayacaktır. Örneğin, dijital varlıkların ihracı ve ticareti ile dijital para birimlerinin ödünç verme ve ödünç verme işlerinin tümü aynı finansal piyasa altyapısı üzerinde yürütülecektir. Bu nedenle, menkul kıymetler sektörü ile bankacılık sektörü arasında ayrım yapmaya gerek yoktur. Bu tür değişiklikler, mevcut piyasa altyapısında, finans endüstrisinin organizasyonunda ve işlevlerinde, piyasa işlemlerinde ve çeşitli ilgili düzenleyici politikalarda köklü değişiklikler getirecektir.

Örneğin, dağıtılmış muhasebe teknolojisinin uluslararasılaşması nedeniyle, gelecekteki finansal iş piyasası uluslararası yönelimli olacaktır. Artık teknik sistemler açısından mevcut düzenleyici yargı yetkisinin coğrafi kapsamı ile sınırlandırılmadığından, her bir finansal işletme için potansiyel pazar daha da büyük olacaktır. kredi işlemleri dünyanın farklı köşelerinde iki taraf tarafından tamamlanabilir.  CBDC'nin yayınlanması ve dağıtımı, başından itibaren uluslararası olarak yönlendirilecektir. Bu, mevcut çeşitli yasal para birimleri arasında daha verimli rekabete yol açacaktır. Fiat para biriminin kendisi aslında bir ürün olarak kabul edilebilir (Federal Rezerv sisteminde nakit ürün yöneticisi pozisyonu vardır). 

Küresel pazardaki sirkülasyonu da ürünün çalışma kuralları ile aynıdır. Döviz dolaşımını destekleyen merkezi bir sisteme dayalı mevcut ödeme sistemi, yasal para dolaşımını hala kısıtlamaktadır. Fiat para birimleri arasındaki rekabet en verimli değil. Dağıtık muhasebe teknolojisine dayalı finansal piyasa altyapısı kurulduktan sonra para birimlerinin dolaşımı daha verimli olacak ve aralarındaki rekabet daha verimli hale gelecektir. Diğer bir örnek, dijital finansal ürünlerin ihracıdır ve artık bir düzenleyici yargı alanındaki kurumlar veya kullanıcılarla sınırlı olmak zorunda değildir. 

Dijital finansal ürünlerin ihracı, dünyanın her yerindeki sıradan kullanıcılarla doğrudan karşılaşabilir. Kısacası, gelecekteki dijital finans piyasası birleşik bir finansal piyasa altyapısı üzerine inşa edilecek ve dünya çapında sıradan kullanıcılar için çalışacaktır.

Blokzinciri teknolojisinin finans sektörüne getirdiği bu paradigma değişiklikleri eğilimini kavramak için, sektördeki uygulayıcıların aşağıdaki yönlerden uygun hazırlıkları yapmaları gerekiyor.

Birincisi, temel teknolojinin seçimi açısından, gelecekteki dijital finans piyasası bir veya birkaç dağıtılmış muhasebe teknolojisi üzerine inşa edilmelidir. Bu, PC'ler ve mobil uygulamalar için işletim sistemleri gibidir. Bu nedenle, finansal hizmet sağlayıcıların öncelikle böyle bir sistemde doğru seçimi yapması gerekir. Örneğin, mobil uygulama geliştirmenin ilk günlerinde, bir uygulama geliştiricisi Microsoft'u veya Nokia'nın işletim sistemini seçerse, böyle bir seçim stratejik bir hata olur. Şimdi dijital finans çağında, hizmet sağlayıcılar da aynı seçimle karşı karşıya. Ancak bu konuda doğru tercihi seçerek uzun bir süre üzerinde çeşitli işler yapılabilir.

İkincisi, işletme konumlandırması açısından. İşletme uluslararası olmalı ve hizmet kullanıcıları da küresel olmalıdır. Bu nedenle, ilgili sistem tasarımı ve ürün tasarımı uluslararası hale getirilmelidir. Elbette belirli operasyonlar açısından yerel olarak başlaması gerekiyor.

Üçüncüsü, ürün tasarımı açısından, mevcut menkul kıymetler ve bankacılık sistemi ana faktör olmamalıdır. Halen mevcut endüstri sınıflandırmasına uygun olarak düşünülürse, bundan yola çıkarak tasarlanan ürün ve operasyon modellerinin ileride gerçekleştirilmesi zor olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki emlak tokenleştirme pazarında, ilgili hizmet sağlayıcılar ATS lisansları almaya çalışıyor. Belki de böyle bir fikir yanlıştır. ATS lisansında blokzinciri teknolojisinin getirdiği çeşitli potansiyelleri tam olarak kullanamayan birçok kısıtlama vardır.

Denetim her zaman geride kalır. Finans sektöründeki blokzinciri uygulama yenilikçileri için, gerçekten de sadece gelecekteki gelişme eğilimlerinin getirdiği fırsatları kavramak değil, aynı zamanda belirli operasyon sürecindeki temel yasal gerekliliklere dokunmamak da gereklidir. Çeşitli yenilikler yapmak gerekir, bu alandaki zorluklar gerçekten çok yüksek. Tabii ki, denetimin ilerlemesine ayak uydurmak için çok güçlü bir sabra da ihtiyaç var.


Kripto Para ve Dijital Paranın Farkları


Dijital para – elektronik paraların hepsini tanımlamak için kullanılan bir terim. Yasal bağlamda dijital paralar tıpkı itibari paralar gibi düzenlenir. Çevrim içine aktarılabilen tüm paralar -kripto paralar da dahil buna- dijital para olarak kategorilendirilir.

Kaynak: 8btc.com

sec occ blokzincir

Bu haber için oy ver.

Yorumlar (0)

Henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan sen ol.
ÜLKELERİN YASALLIK DURUMLARI